Identifikace materiálu
Čj. OVA 1182/16 PID ALBSAD79QLBJ
Čj. předkladatele 88800/16 Datum autorizace 26.8.2016
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 888)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova pozemní komunikace; veřejná správa
Oblast práva Správní právo/Pozemní komunikace
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit pověřit kraje činnostmi souvisejícími se správou silnic I. třídy, aniž by na ně musela být ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích přenášena správa těchto silnic jako celek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 12.9.2016 Číslo Sněmovního tisku 888 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 812 ze dne 12.9.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(116 kB)
(39 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.8.2016 – 5.9.2016 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MMR , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSADR9G8CE.doc 22 kB 13.9.2016
Stanovisko st_ALBSADR9G8CE.doc 39 kB 13.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk