Identifikace materiálu
Čj. OVA 1193/16 PID ALBSAC4C227G
Čj. předkladatele MPSV-2016/155365-51 Datum autorizace 25.7.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Na základě zmocnění obsažených v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která byla do zákona o důchodovém pojištění vložena s účinností od 1. srpna 2016 zákonem č. 212/2016 Sb.
Popis Podle § 107 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o důchodovém pojištění vláda stanoví nařízením výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, výši redukčních hranic, výši základní výměry důchodu a zvýšení vyplácených důchodů; předkládané nařízení vlády obsahuje tyto údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění v roce 2017.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.9.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.9.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 830 ze dne 21.9.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.7.2016 – 15.8.2016 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAE6C8EMW.zip 44 kB 27.9.2016
Průvodní dopis pd_KORNAE6C8EMW.docx 195 kB 27.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk