Identifikace materiálu
Čj. OVA 1297/16 PID ALBSABVH86O2
Čj. předkladatele 6004/2016-NBÚ/80 Datum autorizace 18.7.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. .../2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Národní bezpečnostní úřad
Klíčová slova informační a komunikační technologie; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti; Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/xy/EU ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 (Příloha č. 3, Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta).
Popis Novela zákona o kybernetické bezpečnosti a zákona o svobodném přístupu k informacím.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 23.11.2016 Číslo Sněmovního tisku 984 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1019 ze dne 23.11.2016
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.7.2016 – 15.8.2016 Adresa připomínek eklep@nbu.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAGDKGRCS.docx 15 kB 7.12.2016
Materiál ma_KORNAGDKGRCS.doc 440 kB 7.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAGCL4S8M.doc 644 kB 5.12.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAGCL4S8M.docx 204 kB 5.12.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAGDKGRCS.doc 212 kB 7.12.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAGCL4S8M.docx 106 kB 5.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGCL4S8M.docx 42 kB 5.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk