Identifikace materiálu
Čj. OVA 1194/16 PID ALBSABEHVRQ1
Čj. předkladatele MPSV-2016/132259-522 Datum autorizace 30.6.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016 na základě závěrů jednání Koaliční rady a dalších odborných jednání
Popis Cílem novely je s účinností od 1. října 2016 zajistit, aby systém odměňování více podporoval stabilizaci a platovou konkurenceschopnost státní služby, a rovněž rozvoj a dlouhodobou motivaci státních zaměstnanců pro její kvalitní výkon.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.9.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.9.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 827 ze dne 21.9.2016
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.6.2016 – 18.7.2016 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , PSP , RRTV , RVV , Senát , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSAE3C2U6X.docx 33 kB 27.9.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAE3C2U6X.docx 193 kB 27.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk