Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
15.4.2016 07:46
 
MŠMT MSMT-11476/2016 pr_KORNA928SJBH.docx
36 kB
Neutrální stanovisko
12.4.2016 11:54
 
MZE 18087/2016-MZE-12153 pd_ALBSA8XDM6DC.docx
pr_ALBSA8XDM6DC.docx
47 kB
28 kB
8.4.2016 18:48
 
MF MF-12078/2016/1404-3 pd_KORNA8TKE70E.docx
pr_KORNA8TKE70E.docx
43 kB
22 kB
7.4.2016 14:19
 
MZD 22094/2016 pr_KORNA8Q8QMTA.doc
78 kB
Nesouhlasné stanovisko
7.4.2016 11:19
 
KZPS 21176 pr_KORNA8SCWBWE.doc
100 kB
7.4.2016 11:00
 
UZSČR 16054 pr_RACKA8SCKGY7.docx
30 kB
6.4.2016 14:21
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNA8RGHM60.doc
130 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk