Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
1.4.2016 14:34
 
MŽP 19825/ENV/16 pd_KORNA8LGQVP5.docx
pr_KORNA8LGQVP5.doc
312 kB
44 kB
1.4.2016 13:18
 
MZE 17283/2016-MZE-12153 pd_KORNA8CEHKEZ.docx
pr_KORNA8CEHKEZ.docx
39 kB
31 kB
1.4.2016 11:49
 
MV MV-43520/LG-2016 pr_KORNA8LBYB6K.docx
30 kB
31.3.2016 14:24
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNA8KGKDW6.doc
146 kB
viz stanovisko
31.3.2016 13:58
 
MMR 14943/2016-31 pd_KORNA8KG2WH9.pdf
pr_KORNA8KG2WH9.docx
391 kB
170 kB
30.3.2016 13:38
 
MSP MSP-243/2016-LO-SP pr_RACKA8JFF7H7.doc
48 kB
29.3.2016 13:11
 
MPO MPO 16700/16/31200/01000 pr_RACKA8HAN4V2.docx
22 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk