Identifikace materiálu
Čj. OVA 411/16 PID RACKA86AH8XL
Čj. předkladatele 74200/16 Datum autorizace 18.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 742)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova hospodářská zvířata; živočišný výrobek
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit obecný zákaz chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získávání kožešin.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 11.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 742 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 309 ze dne 11.4.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(177 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.3.2016 – 1.4.2016 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MMR , MPO , MSP , MV , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8WFL9VW.doc 26 kB 11.4.2016
Stanovisko st_KORNA8WFL9VW.doc 34 kB 11.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk