Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.10.2015 15:42
 
MZD 53435/2015 pr_KORNA2Z9T7TZ.docx
26 kB
6.10.2015 14:56
 
HKČR 170/6000/2015 pr_RACKA32H7KUK.doc
471 kB
prodloužení termínu bylo projednáno
6.10.2015 08:20
 
ÚVČR - KML 15156/2015-OHR pd_KORNA2ZH33IK.docx
pr_KORNA2ZH33IK.docx
43 kB
38 kB
5.10.2015 19:56
 
MŠMT MSMT-32342/2015 pd_KORNA2WBPSAO.doc
pr_KORNA2WBPSAO.doc
48 kB
126 kB
5.10.2015 17:21
 
SMOČR 471/15 pd_KORNA2ZKZNP7.doc
pr_KORNA2ZKZNP7.doc
36 kB
24 kB
5.10.2015 16:21
 
UOOU UOOU-10259/15 pr_KORNA2ZJU8G6.docx
30 kB
5.10.2015 16:04
 
MŽP 64198/ENV/15 pd_KORNA2ZJHJM1.doc
pr_KORNA2ZJHJM1.doc
322 kB
57 kB
5.10.2015 15:12
 
ČMKOS ČMKOS-LR-199/2015/190/15 pd_RACKA2ZHGYKQ.doc
pr_RACKA2ZHGYKQ.doc
274 kB
32 kB
5.10.2015 15:07
 
MV MV-135492/LG-2015 pr_KORNA2ZGTW2Q.docx
49 kB
5.10.2015 14:43
 
TAČR TACR/94800-21/2015 pd_RACKA2ZGWGBQ.pdf
pr_RACKA2ZGWGBQ.doc
170 kB
97 kB
5.10.2015 14:23
 
kr-stredocesky OSA/JPS
5.10.2015 14:11
 
kr-vysočina KUJI 61631/2015
5.10.2015 14:07
 
AVCR KAV-2423/P/2015 pd_RACKA2ZG8AR1.pdf
pr_RACKA2ZG8AR1.doc
321 kB
92 kB
AV ČR má k materiálu zásadní a doporučující připomínky.
5.10.2015 14:07
 
ČSÚ 1754/2015-01 pd_RACKA2ZG8E8Q.pdf
pr_RACKA2ZG8E8Q.doc
162 kB
44 kB
237 LO
5.10.2015 13:28
 
ÚOHS ÚOHS-L0260/2015/NV-31530/2015/440/LRy pd_KORNA2ZFGGMA.pdf
pr_KORNA2ZFGGMA.docx
181 kB
20 kB
+ doporučující přip.
5.10.2015 13:27
 
MPO MPO 44514/15/61600/01000 pr_KORNA2VG945X.docx
41 kB
5.10.2015 12:23
 
GAČR 2863/2015/GAČR/SMS pd_KORNA2ZE7L5B.pdf
pr_KORNA2ZE7L5B.docx
137 kB
33 kB
5.10.2015 12:12
 
praha-city S-MHMP 1619359/2015 pr_RACKA2ZDYF24.doc
85 kB
5.10.2015 12:12
 
kr-moravskoslezsky MSK 114383/2015 pd_RACKA2ZDY9GM.docx
142 kB
5.10.2015 11:39
 
SPCR GŘ/104/SHP/2015 pr_KORNA2ZDC5HB.docx
87 kB
5.10.2015 11:24
 
MD 274/2015-510-LV/6 pd_KORNA2UHUF6H.doc
pr_KORNA2UHUF6H.docx
50 kB
24 kB
5.10.2015 10:53
 
kr-liberecky 14869/2015-OMP pr_RACKA2ZCFEAS.doc
88 kB
5.10.2015 10:01
 
ASO 142/2015 pd_RACKA2ZBEUR5.doc
48 kB
5.10.2015 09:02
 
MMR 31561/2015-31 pd_KORNA2ZA9DR3.pdf
pr_KORNA2ZA9DR3.doc
241 kB
78 kB
+ doporučující připomínky
5.10.2015 08:07
 
kr-jihomoravsky JMK 118 736/2015 Bez připomínek Mgr. Václav Božek, CSc. v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
5.10.2015 07:57
 
ÚVČR - VÚV 15157/2015-OPR
2.10.2015 14:46
 
MK MK-S 11 754/2015 OLP pr_KORNA2WGVAF6.docx
15 kB
2.10.2015 14:33
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORNA2WGQJ7F.doc
155 kB
2.10.2015 13:06
 
kr-kralovehradecky 26087/VZ/2015
2.10.2015 13:00
 
NKÚ 160/15-NKU140/743/15 pd_KORNA2WEWM0P.pdf
pr_KORNA2WEWM0P.docx
307 kB
50 kB
2.10.2015 11:40
 
MSP MSP-884/2015-LO-SP pr_RACKA2TCXQ2T.doc
52 kB
2.10.2015 11:25
 
MPSV 2015/54967-51 pr_KORNA2T9W86V.docx
40 kB
2.10.2015 10:26
 
UPV 2015/D15082400/10
2.10.2015 09:19
 
kr-pardubicky KrÚ 63017/2015 OŠK pd_RACKA2WALCUE.doc
256 kB
2.10.2015 09:05
 
kr-olomoucky KUOK 83108/2015
2.10.2015 09:03
 
MF MF-42443/2015/1402-6 pd_KORNA2WAA4DX.docx
pr_KORNA2WAA4DX.docx
45 kB
29 kB
1.10.2015 10:38
 
MO 2405/2015-1322
1.10.2015 10:20
 
kr-ustecky 393/LP/2015
30.9.2015 21:21
 
kr-jihocesky KUJCK 68664/2015
30.9.2015 09:45
 
MZV 117171/2015-OLPK pd_RACKA2PAGZWF.doc
pr_RACKA2PAGZWF.doc
203 kB
204 kB
29.9.2015 15:08
 
MZE 49696/2015-MZE-12153 pd_KORNA2MHFZ5R.docx
pr_KORNA2MHFZ5R.docx
36 kB
33 kB
Zásadní připomínky
29.9.2015 13:30
 
kr-zlinsky 56528/2015
24.9.2015 16:20
 
ČNB 2015/100462/CNB/001 pr_KORNA2NJTYJ6.doc
40 kB
17.9.2015 09:10
 
UZSVM 1709/2015-KGR

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk