Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
9.12.2014 18:37
 
ÚVČR - KML 16652/2014-SLP pd_RACK9RMGAVIR.doc
pr_RACK9RMGAVIR.docx
56 kB
45 kB
9.12.2014 08:35
 
MPSV 2014/73454 pr_KORN9RMAS7AM.docx
69 kB
8.12.2014 18:52
 
KVOP PDCJ 3426/2014 pd_KORN9RLNY4U4.doc
pr_KORN9RLNY4U4.doc
55 kB
101 kB
8.12.2014 18:12
 
ČMKOS ČMKOS-LR-197/2014/170/14 pd_RACK9RLN73ST.doc
pr_RACK9RLN73ST.doc
271 kB
86 kB
8.12.2014 16:49
 
MZD 56317/2014 pr_RACK9RLF7XVY.doc
44 kB
8.12.2014 16:17
 
SPCR 2014/83 pr_KORN9RLKXLXQ.docx
86 kB
8.12.2014 15:12
 
MŠMT MSMT-40756/2014-2 pd_KORN9RGH6K5U.doc
pr_KORN9RGH6K5U.doc
47 kB
58 kB
8.12.2014 14:46
 
UOOU UOOU-10985/14 pr_KORN9RLJ65TQ.docx
33 kB
8.12.2014 14:34
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9RLHWUAF.doc
148 kB
8.12.2014 12:34
 
MZE 78692/2014-MZE-12153 pd_RACK9REAZ3AT.docx
pr_RACK9REAZ3AT.docx
31 kB
15 kB
8.12.2014 12:29
 
DACR 2-11/2014 pr_RACK9RLFGPX5.doc
34 kB
8.12.2014 12:08
 
NSOUD Sleg 109/2014 pd_KORN9RLF3DKM.doc
pr_KORN9RLF3DKM.docx
33 kB
20 kB
8.12.2014 10:47
 
MV MV-149577/LG-2014 pr_KORN9RLDG2VJ.docx
31 kB
8.12.2014 09:52
 
MK MK-S 14773/2014 OLP pr_RACK9RHFCLUG.docx
18 kB
8.12.2014 09:07
 
ASO 129/2014 pd_KORN9RLBJCM8.doc
48 kB
5.12.2014 20:10
 
MF MF-73852/2014/2901 pd_KORN9RHQGZWO.docx
pr_KORN9RHQGZWO.docx
40 kB
46 kB
5.12.2014 15:40
 
MMR 38755/2014-31 pd_KORN9RHK7X0U.pdf
pr_KORN9RHK7X0U.docx
228 kB
27 kB
5.12.2014 15:04
 
MO 743/2014-1322 pd_KORN9RHJHJ8C.docx
pr_KORN9RHJHJ8C.docx
34 kB
14 kB
5.12.2014 13:46
 
MŽP 78614/ENV/14
4.12.2014 16:35
 
ČSÚ 1623/2014-01 250 LO
4.12.2014 15:51
 
KZPS 20634 pr_KORN9RGKF7QG.doc
96 kB
4.12.2014 14:48
 
UZSČR 14151 pr_KORN9RGJ78O5.doc
60 kB
4.12.2014 08:46
 
ČNB 2014/057672/CNB/001 pr_RACK9RGB5DVE.doc
51 kB
3.12.2014 15:56
 
MD 301/2014-510-LV/2 pd_KORN9REJ8WAE.doc
50 kB
3.12.2014 15:27
 
ÚVČR - RVV 16653/2014-MPR pd_KORN9R7HXWFI.doc
72 kB
3.12.2014 13:42
 
MZV 123728/2014-OPL pd_RACK9RDFQA9H.doc
pr_RACK9RDFQA9H.doc
195 kB
195 kB
3.12.2014 08:51
 
ÚVČR - VÚV 16654/2014-KVÚ pd_KORN9RFB85UH.pdf
pr_KORN9RFB85UH.docx
25 kB
34 kB
3.12.2014 08:04
 
MPO MPO 51852/14/21100/01000 pr_KORN9RDCVQW6.docx
63 kB
12.11.2014 12:17
 
NSSOUD Sleg 2014
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
16.9.2015 10:55 ÚVČR 483/15 st_KORNA2ECGMVR.doc
115 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk