Identifikace materiálu
Čj. OVA PID RACK9PAGBM64
Čj. předkladatele MK 48344/2014 Datum autorizace 26.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o kultuře
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova kultura
Oblast práva Správní právo/Kultura a umění
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Postavení kultury ve společnosti a úprava kulturních politik.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.3.2016 Stav materiálu U – Projednávání předčasně ukončeno předkladatelem
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.9.2014 – 24.10.2014 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9PAGBM64.docx 16 kB 26.9.2014
Návrh usnesení us_RACK9PAGBM64.doc 26 kB 26.9.2014
Předkládací zpráva zp_RACK9PAGBM64.docx 14 kB 26.9.2014
Důvodová zpráva zd_RACK9PAGBM64.doc 197 kB 26.9.2014
Materiál ma_RACK9PAGBM64.docx 21 kB 26.9.2014
Průvodní dopis pd_RACK9PAGBM64.docx 28 kB 26.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk