Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
13.8.2014 10:03
 
MZE 57266/2014-MZE-12153 pd_KORN9MS7AKAO.doc
pr_KORN9MS7AKAO.doc
45 kB
32 kB
11.8.2014 11:32
 
MPSV 2014/51367-51 pr_RACK9MRKW6TE.docx
22 kB
11.8.2014 08:37
 
MMR 27295/2014-13 pd_KORN9MV9RWQ7.pdf
pr_KORN9MV9RWQ7.docx
231 kB
165 kB
8.8.2014 15:30
 
MZD 39980/2014 pr_KORN9MSAAX4R.doc
84 kB
8.8.2014 09:49
 
MPO MPO 38664/14/41100/01000 pr_RACK9MRERSQ6.docx
25 kB
5.8.2014 11:08
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9MPCQVUY.doc
27 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk