Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
16.4.2014 10:57
 
MŠMT MSMT-12152/2014
15.4.2014 16:17
 
MZD 20860/2014 pr_KORN9J6AM28B.doc
36 kB
15.4.2014 13:10
 
MV MV-46589-8/LG-2014 pr_KORN9J6EWXB1.doc
36 kB
15.4.2014 08:43
 
MK MK-S 4277/2014 OLP pr_RACK9J3C3C2J.docx
15 kB
14.4.2014 15:11
 
MSP 312/2014-LO-SP pr_KORN9HYGFAYX.doc
42 kB
14.4.2014 14:04
 
MD 65/2014-510-LV/2 pd_KORN9HZJ2T5B.doc
48 kB
14.4.2014 13:45
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9J6FSQR5.doc
24 kB
14.4.2014 12:26
 
MPSV 2014/23450-51 pr_KORN9HXHZVTW.docx
22 kB
14.4.2014 09:13
 
MŽP 25009/ENV/14
11.4.2014 15:45
 
MO 108/2014-1322 pd_KORN9J3J5L2C.doc
pr_KORN9J3J5L2C.doc
174 kB
21 kB
11.4.2014 11:24
 
MMR 14184/2014-13 pd_KORN9J3D2J4P.pdf
pr_KORN9J3D2J4P.doc
316 kB
30 kB
11.4.2014 10:06
 
MPO 17369/14/21100/01000 pr_KORN9HZ9G4PZ.doc
44 kB
11.4.2014 09:37
 
MZV 100360/2014-OPL pd_RACK9HZDFMUK.doc
191 kB
10.4.2014 19:30
 
MF MF-34572/2014/2902 pr_KORN9J2NJE2E.docx
40 kB
10.4.2014 17:22
 
ÚVČR - RVV 4904/2014-MPR pd_KORN9J2KYHS3.doc
71 kB
10.4.2014 09:32
 
MZE 26433/2014-MZE-12153 pd_KORN9HYGHXZN.doc
44 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk