Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
16.6.2011 14:28
 
MŽP 40241/ENV/11
15.6.2011 12:35
 
MO 879/2011-1070
10.6.2011 16:11
 
ÚVČR sine-KOM pr_rack8hpjmysh.doc
27 kB
10.6.2011 10:29
 
ČSÚ 503/2011-01 pd_korn8hpc55qo.doc
32 kB
9.6.2011 08:34
 
MPO 19748/11/06420/01000 pr_korn8hn9ldvy.doc
35 kB
8.6.2011 16:29
 
ÚVČR - VÚV 07865/11-KVÚ
8.6.2011 16:05
 
MK MK-S 7057/2011 OLP
8.6.2011 11:17
 
MŠMT 15241/2011-I/3 pd_korn8hl7ppiv.doc
46 kB
7.6.2011 18:29
 
MF 19/51026/2011-191 pd_korn8hlmdz2i.doc
142 kB
7.6.2011 15:12
 
Hrad KPR 3646/2011 pr_rack8hlhhbs9.pdf
53 kB
7.6.2011 12:41
 
ČTU ČTÚ-47 000/2011-606 pd_korn8hlejkpp.doc
pr_korn8hlejkpp.doc
40 kB
56 kB
7.6.2011 12:00
 
ÚVČR 07862/11 - RSL pd_korn8hldscrm.doc
27 kB
7.6.2011 11:12
 
MPSV 2011/40661 - 51
7.6.2011 09:14
 
MD 292/2011-530-SP/2 pd_rack8hkc49nx.doc
56 kB
6.6.2011 16:05
 
MZV 104640/2011-OPL pd_rack8hfdvvrj.doc
46 kB
3.6.2011 09:27
 
MMR 19993/2011-31 pd_rack8hgasca9.pdf
pr_rack8hgasca9.pdf
308 kB
295 kB
Doporučující připomínky
3.6.2011 06:09
 
ČÚZK ČÚZK 8565/2011-15 pd_korn8hfdr8tx.doc
27 kB
2.6.2011 15:56
 
ČNB 2011/1705/1
2.6.2011 12:43
 
BIS 50-50/11-BIS-1
1.6.2011 14:36
 
SMOČR 545/11 pd_rack8hegx5qh.doc
32 kB
26.5.2011 15:00
 
MZD 38487/2011
26.5.2011 08:38
 
ČBÚ 16026/2011
25.5.2011 08:27
 
MSP 96/2011-SOMS-SP/2
24.5.2011 17:00
 
MZE 96398/2011-MZE pd_korn8h2gthm5.doc
23 kB
19.5.2011 15:09
 
UZSI
19.5.2011 10:35
 
HKČR

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk