Identifikace materiálu
Čj. OVA 970/11 PID RACK8FFKB4CO
Čj. předkladatele 12627/2011-31 Datum autorizace 30.3.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova územní plánování
Oblast práva
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2011
Popis Účelem předkládané novely zákona je odstranit interpretační a aplikační problémy, které jsou způsobeny určitými nepřesnostmi dosavadního znění dotčených ustanovení, případně jejich uplatňováním v souvislosti s jinými právními předpisy, např. ve vztahu ke správnímu řádu nebo předpisům pro posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh zákona rovněž odstraňuje některé nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného procesního předpisu, zpřesňuje texty některých ustanovení a provádí další legislativně technické úpravy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.12.2011 Číslo Sněmovního tisku 573 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 949 ze dne 21.12.2011
Znění PDF
DOC
(28 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.3.2011 – 12.4.2011 Adresa připomínek ilona.supejova@mmr.cz a marcela.pavlova@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn8qkdbxrs.doc 27 kB 16.1.2012
Materiál ma_korn8qkdbxrs.doc 2094 kB 16.1.2012
Další příloha materiálu mp_korn8qkdbxrs.zip 389 kB 16.1.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk