Identifikace materiálu
Čj. OVA 1309/10 PID RACK8C8LJMOX
Čj. předkladatele 27/121481/2010-272 Datum autorizace 17.12.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance v návaznosti na nařízení, která se týkají dohledu nad finančními trhy
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova ČNB; dohled; finanční trh
Oblast práva
Důvod předložení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010, č. 1093/2010, č. 1094/2010 a č. 1095/2010
Popis Materiál navrhuje zákonné zakotvení postavení České národní banky jako dohledového orgánu, který je součástí Evropského systému orgánů dohledu.
Poznámky předseda LRV povolil, aby se připomínkové řízení neprovedlo
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 5.1.2011 Číslo Sněmovního tisku 234 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 3 ze dne 5.1.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(44 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_korn8d7d4tty.doc 104 kB 17.1.2011
Materiál ma_korn8d7d4tty.doc 32 kB 17.1.2011
Průvodní dopis pd_korn8d7d4tty.doc 56 kB 17.1.2011
Další příloha materiálu mp_korn8d7d4tty.zip 16 kB 17.1.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk