Identifikace materiálu
Čj. OVA 670/10 PID RACK84WG9AYH
Čj. předkladatele 18/2010-190-STSP Datum autorizace 28.4.2010
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova kvalita; standardy; veřejná doprava
Oblast práva
Důvod předložení Naplnění zmocnění v ustanovení § 35 odst. 1 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Popis Předpis pro stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standard kvality a bezpečnosti při poskytování služeb veřejné dopravy
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.3.2011 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.2.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 96 ze dne 9.2.2011
Znění PDF
DOC
(18 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.4.2010 – 18.5.2010 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8eseg9lz.doc 60 kB 9.3.2011
Průvodní dopis pd_korn8escvhom.doc 58 kB 9.3.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk