Identifikace materiálu
Čj. OVA 103/08 PID RACK79BEUQSD
Čj. předkladatele 37677/2007 Datum autorizace 26.11.2007
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova univerzitní nemocnice; univerzitní pracoviště
Oblast práva
Důvod předložení Cílem navrhované právní úpravy je nahradit fakultní nemocnice existující již v překonané formě státních příspěvkových organizací univerzitními nemocnicemi, které budou mít podobu akciových společností, a upravit standardní právní vztahy mezi univerzitní nemocnicí a univerzitou, v jejichž rámci bude přesně vymezeno jejich postavení v systému poskytování zdravotních služeb a v systému vzdělávání, vědy a výzkumu.
Popis Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 373 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(17 kB)
(58 kB)
Příloha č. 1 PDF
(74 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.11.2007 – 17.12.2007 Adresa připomínek marian.priscak@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack79beuqsd.doc 167 kB 26.11.2007
Průvodní dopis pd_rack79beuqsd.doc 26 kB 26.11.2007

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk