Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
30.7.2020 12:48
 
MF MF-19470/2020/6902-7 pr_KORNBRZEP821.doc
94 kB
30.7.2020 09:14
 
UOOU uoou-02777/20
29.7.2020 23:26
 
SMSCR T0115-SMSČR-2020 pr_ALBSBRYT3ZLD.docx
241 kB
29.7.2020 21:59
 
SMOČR 759/2020
29.7.2020 16:15
 
AVCR KAV-3218/SPO/2020 pd_ALBSBRYJPBBN.pdf
266 kB
29.7.2020 15:19
 
ČMKOS ČMKOS-LR-110/2020/126/20 pd_KORNBRYHMT7O.doc
274 kB
29.7.2020 15:05
 
AMSP sine
29.7.2020 14:16
 
SPCR 2020/48 pr_ALBSBRYGECA6.docx
33 kB
29.7.2020 13:52
 
MŽP MZP/2020/110/3007
29.7.2020 13:16
 
kr-zlinsky 44109/2020
29.7.2020 12:58
 
ÚVČR 23157/2020-UVCR pr_KORNBRYEVK7Q.doc
142 kB
29.7.2020 12:22
 
GIBS GI-2584-2/ČJ-2020-840113-A pr_ALBSBRYE6ZOK.doc
71 kB
29.7.2020 10:12
 
ÚVČR 23224/2020-OPR
29.7.2020 10:01
 
UZSI 8939/2020-ZSI pr_KORNBRYBF61S.docx
14 kB
29.7.2020 09:29
 
MV MV-104203-9/LG-2020 pr_KORNBRY8QDHI.docx
24 kB
28.7.2020 14:43
 
MK MK-S 7329/2020 OLP
28.7.2020 13:21
 
NKÚ 121/20-NKU140/368/20 pd_KORNBRXFBT1T.pdf
pr_KORNBRXFBT1T.docx
339 kB
47 kB
28.7.2020 13:12
 
ČTU ČTÚ-33 533/2020-606 pd_ALBSBRXF5NXH.docx
pr_ALBSBRXF5NXH.docx
25 kB
30 kB
28.7.2020 10:47
 
kr-stredocesky OLP/JPS
28.7.2020 09:26
 
ASO 36/2020/ASO pd_KORNBRXAR5KW.doc
50 kB
27.7.2020 18:51
 
MŠMT MSMT-28560/2020-1 pd_ALBSBRQC6Z8Y.docx
pr_ALBSBRQC6Z8Y.doc
35 kB
68 kB
27.7.2020 15:40
 
kr-jihocesky KUJCK 82746/2020
27.7.2020 15:17
 
MO MO 212987/2020-1322 pd_ALBSBRWHL79C.docx
pr_ALBSBRWHL79C.docx
47 kB
23 kB
27.7.2020 14:53
 
ČNB 2020/085065/CNB/001 pr_KORNBRWH5GIY.docx
21 kB
27.7.2020 14:33
 
MZD 27439/2020/LEG pr_ALBSBRW8KMEM.docx
15 kB
27.7.2020 13:40
 
ERU 06837-2/2020-ERU pd_KORNBRWFNKG2.pdf
pr_KORNBRWFNKG2.docx
115 kB
38 kB
27.7.2020 12:39
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/14969/2020
27.7.2020 10:17
 
MPSV MPSV-2020/133690-51 pr_ALBSBRRA2YOY.docx
32 kB
27.7.2020 09:56
 
kr-pardubicky KrÚ 49390/2020
27.7.2020 09:56
 
MMR 36961/2020-31 pd_KORNBRWB9V28.pdf
pr_KORNBRWB9V28.docx
164 kB
19 kB
24.7.2020 15:22
 
MZE 35076/2020-MZE-11192 pd_KORNBRSG3L0X.docx
pr_KORNBRSG3L0X.docx
51 kB
23 kB
24.7.2020 14:24
 
praha-city MHMP 1086274/2020 pr_ALBSBRTGKAEV.docx
24 kB
24.7.2020 13:41
 
kr-liberecky MSP-36/2020-OSZ-KOR/2
24.7.2020 13:30
 
kr-kralovehradecky KUKHK-22186/Op/2020
24.7.2020 13:00
 
NÚKIB 3762/2020-NÚKIB-E/110
24.7.2020 12:27
 
BIS 1275/2020-BIS-1 pr_KORNBRTEA3TP.docx
27 kB
24.7.2020 11:56
 
MPO MPO 399744/20/01200/01000 pr_KORNBRSCVJ06.docx
30 kB
5 doporučujících připomínek
24.7.2020 07:08
 
NSOUD Sleg 49/2020 pd_KORNBRT82LSN.rtf
206 kB
23.7.2020 17:06
 
MD 115/2020-510-LV/4 pr_KORNBRQKW2WB.docx
24 kB
23.7.2020 14:02
 
TAČR TACR/9-39/2020 pd_ALBSBRSG5F2E.pdf
27 kB
23.7.2020 09:20
 
UPV 2020/D20063507/603
22.7.2020 15:23
 
kr-jihomoravsky S-JMK 92 022/2020 pr_KORNBRRHPHTP.doc
68 kB
Připomínka Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je JUDr. Dagmar Dorovská, vedoucí odboru kontrolního a právního, tel.: 541 651 263, e-mail: dorovska.dagmar@kr-jihomoravsky.cz. JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
22.7.2020 13:44
 
NBÚ 4767/2020-NBÚ/80
22.7.2020 13:15
 
ÚOHS ÚOHS-22403/2020/440/LRy pd_KORNBRRF848O.pdf
317 kB
22.7.2020 10:45
 
MZV 117830/2020-OPL pd_ALBSBRLJGB64.doc
38 kB
21.7.2020 14:04
 
ČSÚ CSU-008274/2020-01 94 OL
21.7.2020 10:48
 
UZSVM 16072020-SBE
17.7.2020 14:14
 
kr-karlovarsky KK/1977/LP/20
17.7.2020 10:42
 
Hrad KPR 2849/2020 pd_ALBSBRLC8V3A.pdf
31 kB
17.7.2020 10:31
 
NSSOUD Sleg 212/2020-8 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné přípomínky
16.7.2020 13:59
 
ČÚZK ČÚZK-09441/2020-11 pd_KORNBRKFKZ8E.docx
15 kB
16.7.2020 11:00
 
KUK 66/2020/sekr. pd_ALBSBRKCKT8T.docx
13 kB
14.7.2020 07:20
 
kr-olomoucky KUOK 79000/2020
13.7.2020 09:02
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-25-2020
10.7.2020 10:20
 
UNRR ÚNRR-530/2020 pd_KORNBRDBH9U7.pdf
289 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk