Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
30.7.2020 09:13
 
UOOU UOOU-02779/20
30.7.2020 08:09
 
MF MF-19452/2020/6902-7 pr_KORNBRZ98UVK.doc
196 kB
29.7.2020 23:16
 
SMSCR T0116-SMSČR-2020 pr_ALBSBRYSXR8C.docx
243 kB
29.7.2020 22:04
 
SMOČR 334/2020 pd_KORNBRYRGUPB.docx
pr_KORNBRYRGUPB.docx
699 kB
31 kB
29.7.2020 18:07
 
MD 114/2020-510-LV/6 pr_KORNBRQKTP5L.docx
29 kB
29.7.2020 17:49
 
ČBK 428/2020 pd_KORNBRYLKN5L.pdf
pr_KORNBRYLKN5L.docx
152 kB
90 kB
29.7.2020 16:51
 
kr-moravskoslezsky MSK 81147/2020 pd_KORNBRYKEWB5.docx
138 kB
29.7.2020 16:12
 
AVCR KAV-3217/SPO/2020 pd_ALBSBRYJNGO4.pdf
256 kB
29.7.2020 15:17
 
ČMKOS ČMKOS-LR-109/2020/125/20 pd_KORNBRYHLANK.doc
pr_KORNBRYHLANK.doc
275 kB
44 kB
29.7.2020 14:58
 
AMSP GŘ/169/2020 pr_KORNBRYH7T7N.docx
65 kB
29.7.2020 14:33
 
ÚOHS ÚOHS-19902/2020/440/LRy pd_KORNBRYGQQ8C.pdf
pr_KORNBRYGQQ8C.docx
306 kB
19 kB
+ doporučující připomínka
29.7.2020 14:23
 
HKČR 59/6000/2020 pr_ALBSBRYGHVED.docx
212 kB
pripominkovani@komora.cz
29.7.2020 14:14
 
SPCR 2020/47 pr_ALBSBRYGCQZY.docx
44 kB
29.7.2020 13:52
 
MŽP MZP/2020/110/3008
29.7.2020 13:15
 
Komora-KDP 2171/2020 pd_ALBSBRYF7VFL.pdf
pr_ALBSBRYF7VFL.docx
234 kB
36 kB
29.7.2020 13:15
 
kr-zlinsky 44082/2020 pr_ALBSBRYF7GJ7.docx
32 kB
29.7.2020 12:56
 
ÚVČR 23155/2020-UVCR pr_KORNBRYEU71X.doc
190 kB
29.7.2020 12:20
 
GIBS GI-2582-2/ČJ-2020-840113-A pr_ALBSBRYE5KDE.doc
78 kB
29.7.2020 11:24
 
ERU 06906-2/2020-ERU pd_ALBSBRYD24NB.pdf
pr_ALBSBRYD24NB.docx
189 kB
41 kB
29.7.2020 10:18
 
ÚVČR 23153/2020-OPR pd_ALBSBRYBQXEN.doc
pr_ALBSBRYBQXEN.doc
86 kB
50 kB
29.7.2020 10:01
 
UZSI 8938/2020-ZSI pr_KORNBRYBE87F.doc
51 kB
29.7.2020 09:27
 
MV MV-104178-14/LG-2020 pr_KORNBRY8NA85.docx
56 kB
28.7.2020 14:56
 
MMR 36960/2020-31 pd_KORNBRXH380W.pdf
pr_KORNBRXH380W.docx
178 kB
23 kB
+ doporučující připomínky
28.7.2020 14:43
 
MK MK-S 7327/2020 OLP
28.7.2020 13:03
 
ČTU ČTÚ-33 530/2020-606 pd_ALBSBRXEYET6.docx
pr_ALBSBRXEYET6.docx
25 kB
32 kB
28.7.2020 12:07
 
NKÚ 121/20-NKU140/367/20 pd_KORNBRXDVNCW.pdf
pr_KORNBRXDVNCW.docx
339 kB
49 kB
28.7.2020 10:43
 
kr-stredocesky OLP/JPS
27.7.2020 18:56
 
MŠMT MSMT-28558/2020-1 pd_ALBSBRLDF5QO.docx
pr_ALBSBRLDF5QO.doc
35 kB
79 kB
27.7.2020 15:39
 
kr-jihocesky KUJCK 82746/2020
27.7.2020 15:26
 
MO MO 212323/2020-1322 pd_ALBSBRWHS3B1.docx
pr_ALBSBRWHS3B1.docx
46 kB
28 kB
27.7.2020 15:00
 
NSZ 1 SL 370/2020-12 pr_ALBSBRWH89LS.docx
46 kB
27.7.2020 14:50
 
ČNB 2020/085056/CNB/001 pr_KORNBRWH3G5W.docx
28 kB
27.7.2020 14:37
 
MZD 27438/2020/LEG pr_ALBSBRW8JVPH.docx
18 kB
27.7.2020 12:36
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/14968/2020 pr_KORNBRWEFRI3.doc
52 kB
27.7.2020 10:56
 
MPSV MPSV-2020/133674-51 pr_ALBSBRWBR3HJ.docx
39 kB
27.7.2020 10:24
 
kr-pardubicky KrÚ 49391/2020 pd_KORNBRWBV3X6.doc
pr_KORNBRWBV3X6.docx
248 kB
25 kB
24.7.2020 15:21
 
MZE 35074/2020-MZE-11192 pd_KORNBRSG2Y5D.docx
pr_KORNBRSG2Y5D.docx
51 kB
25 kB
24.7.2020 15:16
 
praha-city MHMP 1085937/2020 pr_ALBSBRTHKD0I.docx
24 kB
24.7.2020 13:51
 
kr-karlovarsky KK/1976/LP/20 pr_ALBSBRTFWXLL.doc
66 kB
24.7.2020 13:39
 
kr-liberecky MSP-36/2020-OSZ-KOR/1
24.7.2020 13:22
 
kr-kralovehradecky KUKHK-22183/OP/2020
24.7.2020 13:00
 
NÚKIB 3761/2020-NÚKIB-E/110
24.7.2020 12:25
 
BIS 1274/2020-BIS-1 pr_KORNBRTE8V5L.docx
29 kB
24.7.2020 11:57
 
MPO MPO 399732/20/01200/01000 pr_KORNBRSF3YHG.docx
30 kB
6 doporučujících připomínek
24.7.2020 09:52
 
KZPS 30948 pr_ALBSBRTB8VDM.docx
76 kB
24.7.2020 06:56
 
NSOUD Sleg 48/2020 pd_ALBSBRT7SV3V.rtf
206 kB
23.7.2020 20:20
 
UZSČR 20208 pr_ALBSBRSPHQRI.docx
39 kB
23.7.2020 13:59
 
TAČR TACR/9-38/2020 pd_ALBSBRSG3QGS.pdf
25 kB
22.7.2020 14:32
 
kr-jihomoravsky S_JMK 91 983/2020 pr_KORNBRRGPF4F.doc
67 kB
Připomínka Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je JUDr. Dagmar Dorovská, vedoucí odboru kontrolního a právního, tel.: 541 651 263, e-mail: dorovska.dagmar@kr-jihomoravsky.cz JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
22.7.2020 13:44
 
NBÚ 4765/2020-NBÚ/80 pr_KORNBRRF9NMT.docx
19 kB
22.7.2020 10:48
 
MZV 117828/2020-OPL pd_ALBSBRLJSCF2.doc
pr_ALBSBRLJSCF2.doc
49 kB
49 kB
21.7.2020 14:03
 
ČSÚ CSU-008271/2020-01 93 OL
21.7.2020 10:48
 
UZSVM 16072020-SBE
20.7.2020 09:24
 
ASO 34/2020/ASO pd_ALBSBRPAPU67.doc
50 kB
17.7.2020 10:43
 
Hrad KPR 2848/2020 pd_ALBSBRLC9D6F.pdf
pr_ALBSBRLC9D6F.docx
53 kB
13 kB
17.7.2020 10:29
 
NSSOUD Sleg 212/2020-9 pr_KORNBRLBYCZH.docx
44 kB
16.7.2020 13:59
 
ČÚZK ČÚZK-09440/2020-11 pd_KORNBRKFPL5H.docx
15 kB
16.7.2020 10:50
 
KUK 59/2020/sekr. pd_ALBSBRKCDPO6.docx
12 kB
14.7.2020 07:19
 
kr-olomoucky KUOK 78995/2020
13.7.2020 17:05
 
Komora-ČAK 07.32-000002/20 pr_KORNBRGKPPJY.docx
91 kB
13.7.2020 09:02
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-24-2020
10.7.2020 10:19
 
UNRR ÚNRR-531/2020 pd_KORNBRDBJ7GC.pdf
297 kB
2.7.2020 10:50
 
UPV 2020/D20063506/603

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk