Identifikace materiálu
Čj. OVA 726/20 PID KORNBR2DYJ9B
Čj. předkladatele MPO 390188/20/51000/01000 Datum autorizace 29.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova bankovnictví; mezinárodní obchod; podnikání
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení stanovení bližších parametrů
Popis nařízení implementuje novelu zákona č. 58/1995 Sb. (poskytování záruk za splacení úvěru exportní pojišťovnou)
Poznámky Určeno k dalšímu projednání: Ano Po signaci pokračuje proces do: Sbírka zákonů
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.6.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 29.6.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 702 ze dne 29.6.2020
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBR39LDZT.docx 25 kB 30.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBR39LDZT.docx 313 kB 30.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk