Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
4.6.2020 17:02
 
MF MF-14080/2020/1903-4 pr_KORNBQ9KLH6D.doc
102 kB
4.6.2020 16:12
 
MZV 113237/2020-OPL pd_KORNBQ8B97UE.doc
pr_KORNBQ8B97UE.doc
89 kB
89 kB
4.6.2020 14:56
 
MŽP MZP/2020/110/2645 pd_KORNBQ9H6ZWG.docx
pr_KORNBQ9H6ZWG.doc
303 kB
66 kB
4.6.2020 14:21
 
ERU 05175-2/2020-ERU pr_ALBSBQ9GFQQA.doc
80 kB
4.6.2020 13:24
 
MK MK-S 37274/2020 pr_KORNBQ9FDKE2.doc
31 kB
2.6.2020 14:21
 
ÚVČR 17748/2020-POU pd_ALBSBQ7GGZA6.doc
pr_ALBSBQ7GGZA6.doc
86 kB
64 kB
2.6.2020 07:49
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNBQ78TVL8.doc
176 kB
Zásadní připomínky!
29.5.2020 16:25
 
MSP MSP-210/2020-LO-SP pr_KORNBQ3JWVB8.doc
58 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
24.7.2020 10:47 ÚVČR 756/20 st_ALBSBRTCB3GG_01.pdf
st_ALBSBRTCB3GG_02.docx
stp_ALBSBRTCB3GG.docx
254 kB
43 kB
74 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk