Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBN3E6T90
Čj. předkladatele 27/2020-510-LV/17 Datum autorizace 27.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční; dovoz a vývoz
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Implementace předpisů Evropské unie a plnění Programového prohlášení vlády České republiky
Popis Implementace předpisů Evropské unie a plnění Programového prohlášení vlády České republiky. Návrh se týká zejména problematiky schvalování technické způsobilosti vozidel a registrace vozidel.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.4.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.3.2020 – 28.4.2020 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SPČR , ÚNMZ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBN3E6T90.doc 96 kB 27.3.2020
Návrh usnesení us_KORNBN3E6T90.docx 15 kB 27.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBN3E6T90.docx 17 kB 27.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBN3E6T90.docx 106 kB 27.3.2020
Materiál ma_KORNBN3E6T90.docx 60 kB 27.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBN3E6T90.doc 940 kB 27.3.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBN3E6T90.docx 53 kB 27.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBN3E6T90.pdf 47 kB 27.3.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBN3E6T90.docx 16 kB 27.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk