Identifikace materiálu
Čj. OVA 269/20 PID KORNBN2KFYDD
Čj. předkladatele MPSV-2020/59008-510/1 Datum autorizace 26.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální politika; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Aktuální potřeba přijmout opatření v sociálním zabezpečení vzniklých v návaznosti na vyhlášený nouzový stav při epidemii v roce 2020
Popis Materiál se předkládá na základě aktuální potřeby přijmout opatření v sociálním zabezpečení vzniklých v návaznosti na vyhlášený nouzový stav
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 798 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 299 ze dne 26.3.2020
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBN3KSNS5.doc 22 kB 26.3.2020
Materiál ma_KORNBN3KSNS5.docx 40 kB 26.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBN3KSNS5.docx 387 kB 26.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk