Identifikace materiálu
Čj. OVA 229/20 PID KORNBMSG6FXX
Čj. předkladatele MZDR 12172/2020 Datum autorizace 17.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Snaha zajistit dostupnosti léčivých přípravků v době vyhlášeného nouzového stavu
Popis V rámci vyhlášeného nouzového stavu se nařízením vlády zakazuje vývoz registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky mimo území České republiky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 242 ze dne 17.3.2020
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(175 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBMSH28RT.docx 14 kB 17.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMSH28RT.rtf 3455 kB 17.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk