Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
27.3.2020 16:28
 
MŽP MZP/2020/110/2171 pd_KORNBN4L593Z.pdf
pr_KORNBN4L593Z.doc
573 kB
48 kB
27.3.2020 15:08
 
MPSV MPSV-2020/42077-51 pr_ALBSBMYGWDOG.doc
69 kB
27.3.2020 12:50
 
MV MV-40553-6/LG-2020 pr_KORNBN4EUALL.docx
30 kB
27.3.2020 10:57
 
MF MF-6280/2020/1404-4 pr_ALBSBN4DNW9S.docx
22 kB
27.3.2020 09:10
 
SMOČR 256/2020
27.3.2020 09:03
 
ÚVČR 7902/2020-POU
27.3.2020 08:28
 
kr-zlinsky 17242/2020
26.3.2020 21:36
 
kr-moravskoslezsky MSK 32046/2020 pd_KORNBN3S72S0.docx
139 kB
26.3.2020 13:49
 
KZPS 26032020 pr_ALBSBN3H2KCB.docx
34 kB
26.3.2020 11:15
 
UZSČR 20050 pr_ALBSBN3E2S6R.docx
34 kB
26.3.2020 10:21
 
MK MK-S 1975/2020 OLP
26.3.2020 09:50
 
NKÚ 118/20-NKU140/139/20 pd_KORNBN3CDJTM.pdf
pr_KORNBN3CDJTM.docx
227 kB
47 kB
26.3.2020 09:15
 
kr-jihomoravsky S-JMK 37 270/2020 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
25.3.2020 19:44
 
ÚVČR 7899/2020-UVCR pr_KORNBN2PYRIR.docx
127 kB
25.3.2020 15:16
 
kr-kralovehradecky KUKHK-11072/OP/2020
25.3.2020 14:30
 
praha-city S-MHMP 368559/2020
24.3.2020 20:35
 
ČMKOS ČMKOS-LR-041/2020/027/20 pd_ALBSBMZQYPDO.doc
274 kB
24.3.2020 15:51
 
MPO MPO 21445/20/31200/01000 pr_ALBSBMSHH832.docx
30 kB
24.3.2020 13:29
 
MZE 11445/2020-MZE-11192 pd_KORNBMXSTFZQ.docx
51 kB
24.3.2020 12:42
 
MSP MSP-90/2020-LO-SP pr_KORNBMZFQFEY.doc
52 kB
24.3.2020 11:23
 
kr-karlovarsky KK/761/LP/20 pr_ALBSBMZE7P60.docx
41 kB
Připomínka
23.3.2020 22:04
 
MŠMT MSMT-10145/2020-1
23.3.2020 14:39
 
MMR 12949/2020-31 pd_KORNBMYHZUV3.pdf
pr_KORNBMYHZUV3.docx
187 kB
26 kB
23.3.2020 13:44
 
kr-olomoucky KUOK 37538/2020 pd_KORNBMYGXH59.pdf
pr_KORNBMYGXH59.docx
182 kB
25 kB
23.3.2020 09:22
 
kr-liberecky MZDR 8075/2020/LEG
20.3.2020 15:32
 
MZV 107342/2020-OPL pd_KORNBMUHVKW6.doc
38 kB
20.3.2020 11:23
 
MO MO 90358/2020-1322
20.3.2020 10:29
 
MD 38/2020-510-LV/2 pd_KORNBMTCH3KM.docx
pr_KORNBMTCH3KM.docx
876 kB
24 kB
20.3.2020 10:19
 
Komora-ČLK 100/2020 pr_ALBSBMVCX3QD.doc
188 kB
16.3.2020 15:59
 
kr-jihocesky KUJCK 32609/2020
16.3.2020 13:15
 
ÚVČR 7903/2020-UVCR pd_KORNBMRGCH6Q.pdf
pr_KORNBMRGCH6Q.doc
226 kB
58 kB
16.3.2020 08:46
 
kr-stredocesky OLP/JPS
10.3.2020 15:07
 
kr-ustecky KUUK/040194/2020
4.3.2020 08:11
 
kr-pardubicky KrÚ 19578/2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk