Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBM8FUMBQ
Čj. předkladatele MZDR 8075/2020/LEG Datum autorizace 28.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova lékařství; vzdělávání a výchova; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání; Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Navrhovaná úprava mění způsob financování specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „lékaři“) prostřednictvím tzv. rezidenčních míst podle zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Popis Navrhovaná úprava mění způsob financování specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „lékaři“) prostřednictvím tzv. rezidenčních míst podle zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.3.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.2.2020 – 27.3.2020 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBM8FUMBQ.doc 96 kB 28.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBM8FUMBQ.docx 15 kB 28.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBM8FUMBQ.docx 16 kB 28.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBM8FUMBQ.docx 62 kB 28.2.2020
Materiál ma_KORNBM8FUMBQ.docx 43 kB 28.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBM8FUMBQ.docx 55 kB 28.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBM8FUMBQ.docx 61 kB 28.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBM8FUMBQ.docx 153 kB 28.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk