Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.2.2020 16:12
 
MD 15/2020-510-LV
21.2.2020 14:32
 
ČÚZK ČÚZK-02851/2020 pd_KORNBLZHS3MW.docx
14 kB
21.2.2020 14:19
 
MŠMT MSMT-4960/2020-1
21.2.2020 11:12
 
MO MO 59153/2020-1322
21.2.2020 10:26
 
BIS 345/2020-BIS-1
21.2.2020 08:48
 
MZE 5174/2020-MZE-11192 pd_ALBSBLYAUSYZ.docx
pr_ALBSBLYAUSYZ.docx
51 kB
22 kB
20.2.2020 15:58
 
ČNB 2020/017759/CNB/001
20.2.2020 14:11
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-5-2020
19.2.2020 14:40
 
kr-olomoucky KUOK 26018/2020
19.2.2020 14:15
 
ČTU ČTÚ-4 293/2020-606 pd_ALBSBLXHKD3E.docx
25 kB
19.2.2020 08:39
 
MSP MSP-38/2020-LO-SP
17.2.2020 15:08
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/3934/2020
14.2.2020 13:50
 
TAČR TACR/9-5/2020 pd_ALBSBLSH3ENT.pdf
29 kB
14.2.2020 09:48
 
NSSOUD Sleg 204/2020-9 pr_ALBSBLSCC8B5.docx
37 kB
13.2.2020 12:09
 
kr-jihomoravsky S-JMK 17 448/2020 pr_ALBSBLRF4FNC.doc
74 kB
Připomínka Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického, e-mail: hrachovinova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 651 291. JUDr. Bohumil Šimek v. r. hejtman Jihomoravského kraje
13.2.2020 10:52
 
NSOUD Sleg 4/2020 pd_KORNBLRDL417.rtf
205 kB
13.2.2020 09:41
 
kr-pardubicky KrÚ 9788/2020 pd_ALBSBLRC7W5S.doc
pr_ALBSBLRC7W5S.docx
248 kB
25 kB
12.2.2020 10:06
 
UPV 2020/D20011250/603
11.2.2020 16:30
 
MMR 5028/2020-31 pd_KORNBLPL7EQS.pdf
pr_KORNBLPL7EQS.docx
177 kB
17 kB
10.2.2020 07:47
 
kr-liberecky MF-31119/2019/32-7
30.1.2020 14:20
 
UZSVM 30012020-OFIN

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk