Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBLAHQ9R1
Čj. předkladatele MF-31119/2019/32-7 Datum autorizace 29.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Programové prohlášení vlády, Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikatelů - usnesení vlády ze dne 8. července 2019 č. 486
Popis Materiál obsahuje návrh zákona, kterým dojde k rozšíření institutu paušální daně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.2.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.1.2020 – 26.2.2020 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLAHQ9R1.docx 74 kB 29.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBLAHQ9R1.docx 23 kB 29.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBLAHQ9R1.docx 26 kB 29.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBLAHQ9R1.docx 144 kB 29.1.2020
Materiál ma_KORNBLAHQ9R1.docx 78 kB 29.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBLAHQ9R1.docx 820 kB 29.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBLAHQ9R1.docx 134 kB 29.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLAHQ9R1.docx 40 kB 29.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk