Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
13.2.2020 15:33
 
ČNB 2020/007460/CNB/001 pr_KORNBLRK3CWH.docx
51 kB
12.2.2020 13:07
 
MPSV MPSV-2020/9329-51
11.2.2020 10:14
 
MŽP MZP/2020/110/346
11.2.2020 09:32
 
ÚVČR 1520/2020-OPR
11.2.2020 07:41
 
ÚVČR 1519/2020-UVCR pr_ALBSBLP9UN0J.docx
134 kB
10.2.2020 14:32
 
MK MK-S 396/2020 OLP
10.2.2020 13:25
 
MPO MPO 6519/20/11200/01000 pr_KORNBLHEBRXP.docx
28 kB
7.2.2020 14:50
 
MZV 101606/2020-OPL pd_KORNBLGCB8UU.doc
38 kB
7.2.2020 10:09
 
MV MV-10092/LG-2020 pr_KORNBLKCHD21.docx
35 kB
7.2.2020 09:17
 
MD 5/2020-510-LV/4
6.2.2020 15:52
 
MŠMT MSMT-2822/2020-1
6.2.2020 14:40
 
MZE 1929/2020-MZE-11192 pd_KORNBLHJRXZU.docx
pr_KORNBLHJRXZU.docx
47 kB
26 kB
6.2.2020 10:58
 
MMR 1770-2020-31 pd_KORNBLJDQ466.pdf
pr_KORNBLJDQ466.docx
178 kB
23 kB
6.2.2020 10:17
 
MZD 1686/2020/LEG
5.2.2020 13:52
 
MSP MSP-15/2020-LO-SP pr_ALBSBLHH4AN4.doc
29 kB
4.2.2020 12:43
 
MO mo 18169/2020-1322
3.2.2020 15:51
 
ÚVČR 1517/2020-UVCR pd_ALBSBLFKF2KL.pdf
pr_ALBSBLFKF2KL.doc
225 kB
64 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
4.6.2020 10:29 ÚVČR 192/20 st_ALBSBQ9BXNWV_01.pdf
st_ALBSBQ9BXNWV_02.docx
stp_ALBSBQ9BXNWV.docx
260 kB
34 kB
119 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk