Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJXDX7I3
Čj. předkladatele 146689/2019-OPL Datum autorizace 19.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zahraničních věcí
Klíčová slova vízová politika
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Navrhuje se nahradit vyhlášku č. 233/2019 Sb. novým zněním, které reflektuje změny v územních obvodech zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu, ke kterým v období od nabýtí účinnost stávající vyhlášky došlo.
Popis Návrh vyhlášky stanovuje územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2019 – 8.1.2020 Adresa připomínek eklep@mzv.cz
Připomínková místa KML , KOM , MV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBLGKCZW6.docx 36 kB 5.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLGKCZW6.doc 48 kB 5.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk