Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.12.2019 14:30
 
MPSV MPSV-2019/241107-51 pr_ALBSBJKDVTXA.docx
20 kB
K vypořádání zásadních připomínek jsou oprávněny Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, VO metodické podpory sekce sociální politiky, tel. 221923980, e-mail martina.stepankova1@mpsv.cz, Barbora Špicarová Stašková M.A., oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování sekce sociální politiky, 221922138, barbora.staskova@mpsv.cz, JUDr. Alena Čepková, legislativní odbor, 221922623, alena.cepkova@mpsv.cz
5.12.2019 13:53
 
MF MF-31558/2019/1903-3 pr_KORNBJKH4PR8.docx
53 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
12.2.2020 16:04 ÚVČR 45/20 st_ALBSBLQKPAAS_01.pdf
st_ALBSBLQKPAAS_02.docx
stp_ALBSBLQKPAAS.docx
237 kB
41 kB
31 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk