Identifikace materiálu
Čj. OVA 45/20 PID KORNBJGL5K44
Čj. předkladatele 53540-2019-31 Datum autorizace 2.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika; dotace; sociální politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení S ohledem na aktuální potřebu novelizace mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem novely je především změna výpočtu maximálního možného příjmu domácnosti, a to tak, že se nadále nebude odvíjet od životního minima nýbrž od určeného násobku hrubé průměrné měsíční mzdy. Důvodem je rozšíření cílové skupiny osob a nezávislost jejího vymezení vůči životnímu minimu. Další významnější změnou je snížení doby předchozího nevyužívání nemovitosti v případě modernizace z 1 roku na 6 měsíců, což povede k rychlejší obnově zastaralého nevyhovujícího bytového fondu obcí.
Poznámky Zkrácený termín pro připomínky, zúžený okruh připomínkových míst a povolení výjimky z povinnosti provedení RIA. Odsouhlaseno dopisem ministryně a předsedkyně LRV č.j. 39611/2019-UVCR.
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.12.2019 – 6.12.2019 Adresa připomínek dana.tesarova@mmr.cz
Připomínková místa MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKVBYMEH.pdf 47 kB 16.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBKVBYMEH.docx 18 kB 16.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBKVBYMEH.docx 19 kB 16.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBKZFLVFD.docx 45 kB 20.1.2020
Materiál ma_KORNBKVBYMEH.docx 22 kB 16.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBKVBYMEH.docx 43 kB 16.1.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBKVBYMEH.xlsx 21 kB 16.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKVBYMEH.pdf 49 kB 16.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk