Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
20.1.2020 08:14
 
NÚKIB 385/2020-NÚKIB-E/110
17.1.2020 18:51
 
HKČR 5/6000/2020 pr_KORNBKWNX33C.doc
443 kB
pripominkovani@komora.cz
17.1.2020 16:50
 
UOOU UOOU-04949/19-2
17.1.2020 15:44
 
AMSP GŘ/8/2020 pr_KORNBKWKAP1M.docx
73 kB
17.1.2020 15:04
 
KZPS 30705 pr_ALBSBKWJHML3.docx
77 kB
17.1.2020 14:20
 
Komora-KDP 244/2020 pd_ALBSBKWHMZ22.pdf
pr_ALBSBKWHMZ22_01.docx
pr_ALBSBKWHMZ22_02.docx
194 kB
24 kB
45 kB
Jako předsedající organizace Národní účetní rady vkládáme kromě připomínek KDP ČR i připomínky NÚR.
17.1.2020 14:11
 
MŽP MZP/2019/110/2784 pd_KORNBKWHGEOF.docx
pr_KORNBKWHGEOF.doc
304 kB
42 kB
17.1.2020 13:15
 
Komora-KA 61/20 pd_KORNBKWG85XV.pdf
pr_KORNBKWG85XV.docx
197 kB
59 kB
17.1.2020 12:59
 
MPSV MPSV-2029/231189-622 pr_KORNBKPEHAJB.docx
15 kB
17.1.2020 12:32
 
kr-moravskoslezsky MSK 168177/2019 pd_KORNBKWFJMWO.docx
137 kB
17.1.2020 12:11
 
UZSI 730/2020-ZSI pr_KORNBKWF5ESU.doc
44 kB
17.1.2020 11:16
 
kr-karlovarsky KK/4129/LP/19
17.1.2020 10:17
 
MK MK-S 13345/2019 OLP pr_ALBSBKSE95TA.docx
20 kB
17.1.2020 10:13
 
NKÚ 119/19-NKU140/14/20 pd_KORNBKWCTRKR.pdf
pr_KORNBKWCTRKR.docx
275 kB
55 kB
17.1.2020 09:25
 
AVCR KAV-4593/SPO/2019 pd_ALBSBKWBVP8S.pdf
pr_ALBSBKWBVP8S.doc
269 kB
70 kB
17.1.2020 08:39
 
kr-vysočina KUJI 93631/2019
17.1.2020 08:18
 
kr-liberecky MF-3524/2018/28-14
16.1.2020 15:17
 
ČMKOS ČMKOS-LR-006/2020/178/19 pd_KORNBKVJRUKQ.doc
pr_KORNBKVJRUKQ.doc
274 kB
44 kB
16.1.2020 14:51
 
kr-zlinsky 75428/2019 pr_KORNBKVJ9DD4.docx
20 kB
16.1.2020 14:20
 
MZE Č.j. 60553/2019-MZE-11192 pd_KORNBKPJ3ZCS.docx
pr_KORNBKPJ3ZCS.docx
46 kB
35 kB
16.1.2020 12:48
 
kr-ustecky KUUK/004663/2020/LP pd_KORNBKVFUGCM.docx
pr_KORNBKVFUGCM.docx
47 kB
16 kB
16.1.2020 11:57
 
MV MV-161338/LG-2019 pr_KORNBKVCXHNK.docx
32 kB
16.1.2020 09:42
 
ASO 03/2020/ASO pd_KORNBKVC8B03.doc
49 kB
16.1.2020 09:17
 
kr-stredocesky OLP/JPS
15.1.2020 16:10
 
ČNB 2019/120540/CNB/001 pr_KORNBKUKSS0J.docx
31 kB
15.1.2020 10:44
 
kr-kralovehradecky KUKHK-2237/OP/2020
15.1.2020 10:18
 
kr-jihocesky KUJCK 134357/2019 pr_ALBSBKTCFJ8L.doc
136 kB
15.1.2020 10:14
 
ÚVČR 37996/2019-ORF
15.1.2020 09:29
 
BIS 37/2020-BIS-1 pr_KORNBKUBXWJU.doc
44 kB
14.1.2020 14:29
 
SMOČR 35/20 pd_ALBSBKTHTKL7.docx
pr_ALBSBKTHTKL7.docx
699 kB
32 kB
14.1.2020 14:06
 
UZSVM 140120 - OFIN
14.1.2020 13:54
 
MSP MSP-589/2019-LO-SP pr_KORNBKTH5E06.doc
38 kB
14.1.2020 13:28
 
kr-plzensky ZN/7/PRÁV/20 pr_ALBSBKTGM4JO.docx
20 kB
14.1.2020 10:26
 
kr-jihomoravsky S-JMK 164 898/2019 pr_ALBSBKTD3G3U.doc
78 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického, e-mail: hrachovinova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 651 291. JUDr. Bohumil Šimek v. r. hejtman Jihomoravského kraje
10.1.2020 18:59
 
MPO MPO 87368/19/21300/01000 pr_ALBSBKPLNMHT.doc
44 kB
10.1.2020 17:27
 
MŠMT MSMT-37429/2019-1
10.1.2020 09:59
 
praha-city MHMP 2345845/2019 pr_KORNBKPCJZPK.docx
21 kB
10.1.2020 09:44
 
ÚVČR 37998/2019-UVCR pr_KORNBKPCA2ND.docx
138 kB
viz stanovisko
10.1.2020 08:09
 
kr-pardubicky KrÚ 83591/2019 pd_ALBSBKPAEJ46.doc
pr_ALBSBKPAEJ46.docx
248 kB
22 kB
9.1.2020 10:15
 
ČSÚ CSU-04128/2019-01 pd_ALBSBKNCUMH6.pdf
pr_ALBSBKNCUMH6.docx
239 kB
24 kB
205 OL
8.1.2020 16:09
 
MMR 51179/2019-31 pd_KORNBKMKS7VN.pdf
pr_KORNBKMKS7VN.doc
171 kB
42 kB
legislativně formální připomínka
7.1.2020 16:38
 
MD 240/2019-510-LV/5 pd_ALBSBKGGL27W.doc
48 kB
7.1.2020 13:38
 
kr-olomoucky KUOK 1535/2020
7.1.2020 12:02
 
MZV 143837/2019-OPL pd_KORNBJZHSHBQ.doc
38 kB
2.1.2020 12:18
 
MZD 50582/2019/LEG pr_ALBSBJWGGXKN.doc
49 kB
2.1.2020 09:50
 
MO MO 372518/2019-1322 pd_ALBSBKFCDSI6.docx
pr_ALBSBKFCDSI6.docx
25 kB
20 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk