Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
20.11.2019 13:54
 
KVOP KVOP-52198/2019/S pr_KORNBJ4H5FAB.docx
66 kB
19.11.2019 18:18
 
MSP 115/2019-OSZ-SP/2 pr_KORNBJ3NAAS7.doc
41 kB
19.11.2019 14:28
 
MV MV-156703/LG-2019 pr_KORNBJ3GD6YA.docx
31 kB
19.11.2019 10:25
 
MK MK-S 12852/2019 OLP pr_ALBSBJ2AVHPP.docx
23 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk