Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
19.11.2019 17:39
 
MF MF- 29521/2019/7101-3 pr_KORNBJ3MJNU0.docx
17 kB
19.11.2019 14:28
 
MV MV-156691/LG-2019 pr_KORNBJ3GGF3X.docx
33 kB
18.11.2019 18:02
 
ÚVČR 37983/2019-UVCR pr_KORNBJ2MWPV3.doc
68 kB
18.11.2019 16:33
 
KZPS 30697 pr_ALBSBJ2L97MP.docx
180 kB
18.11.2019 14:32
 
UZSČR 19244 pr_ALBSBJ2HVW83.docx
37 kB
zásadní připomínky
18.11.2019 14:12
 
MZV 142873/2019-OPL pd_ALBSBHXDKYMP.doc
pr_ALBSBHXDKYMP.doc
48 kB
48 kB
18.11.2019 12:30
 
MSP MSP-577/2019-LO-SP pr_ALBSBJ2FHMXG.doc
34 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk