Identifikace materiálu
Čj. OVA 1053/19 PID KORNBHT9ZTKP
Čj. předkladatele 63700/19 Datum autorizace 11.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 637)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova nevládní organizace
Oblast práva Občanské právo/Právnické osoby
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení transparentních účtů pro neziskové organizace, které nejsou primárně založeny na členském principu, aby veřejnost mohla kontrolovat původ peněžních prostředků, které jsou zasílány za jejich činnost ze zahraničí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 637 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 853 ze dne 25.11.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(173 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(130 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.11.2019 – 19.11.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , MF , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJ9JGKUT.doc 26 kB 25.11.2019
Stanovisko st_ALBSBJ9JGKUT.doc 53 kB 25.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk