Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
8.11.2019 11:06
 
MPO MPO 79141/19/31200/01000 pr_KORNBHLGJVXW.docx
29 kB
8.11.2019 11:05
 
MO MO 308879/2019-1322 pd_ALBSBHQDU6CW.docx
pr_ALBSBHQDU6CW.docx
47 kB
16 kB
Zásadní připomínka
7.11.2019 15:41
 
kr-moravskoslezsky MSK 152971/2019 pd_KORNBHPK8KXV.docx
137 kB
7.11.2019 15:40
 
MŽP MZP/2019/110/2529
7.11.2019 15:35
 
ÚVČR 33761/2019-UVCR pr_KORNBHPK5357.doc
149 kB
7.11.2019 15:29
 
MV MV-143512/LG-2019 pr_KORNBHPHJZXB.docx
33 kB
zásadní připomínka
7.11.2019 15:23
 
praha-city S-MHMP 2115224/2019
7.11.2019 14:20
 
MK MK-S 11360/2019 OLP
7.11.2019 13:52
 
kr-zlinsky 66017/2019
7.11.2019 12:17
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
7.11.2019 11:39
 
kr-karlovarsky KK/3707/LP/19
6.11.2019 16:45
 
MŠMT MSMT-33683/2019-1
6.11.2019 16:31
 
kr-vysočina KUJI 81018/2019
6.11.2019 15:11
 
MPSV MPSV-2019/208041-51
6.11.2019 14:34
 
kr-olomoucky KUOK 114179/2019
6.11.2019 14:09
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/21157/2019
6.11.2019 09:50
 
SSHR 15662/19-SSHR
6.11.2019 09:37
 
ASO 94/2019/ASO pd_KORNBHNC5M3I.doc
50 kB
6.11.2019 08:40
 
kr-pardubicky KrÚ 76154/2019
5.11.2019 14:50
 
ČMKOS ČMKOS-LR-162/2019/159/19 pd_KORNBHMJ9AII.doc
274 kB
5.11.2019 14:07
 
kr-jihomoravsky S-JMK 148 306/2019 Bez připomínek Vít Rajtšlégr v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
5.11.2019 12:25
 
MZV 139761/2019-OPL pd_KORNBHMDW41J.doc
47 kB
5.11.2019 10:55
 
ÚVČR 33760/2019-OPR
5.11.2019 10:44
 
NKÚ 122/19-NKU140/588/19 pd_KORNBHMDF4NQ.pdf
263 kB
5.11.2019 10:29
 
ČÚZK ČÚZK-16358/2019 pd_KORNBHMCP3S9.docx
14 kB
5.11.2019 10:27
 
kr-ustecky KUUK/142350/2019
5.11.2019 09:31
 
kr-stredocesky OLP/JPS
5.11.2019 09:11
 
MD 217/2019-510-LV/2 pd_KORNBHH9G5WN.doc
50 kB
5.11.2019 08:23
 
ÚOHS ÚOHS-L0180/2019/NV-29904/2019/440/LRy pd_KORNBHMAPD1T.pdf
393 kB
4.11.2019 16:12
 
kr-kralovehradecky KUKHK-35722/OP/2019
4.11.2019 15:41
 
MZD MZDR 44555/2019/LEG
4.11.2019 13:47
 
MF MF-27169/2019/1904-4 pr_KORNBHLGZK63.docx
30 kB
1.11.2019 10:52
 
SMOČR 1261/2019
1.11.2019 08:43
 
ČTU ČTÚ-42 263/2019-606 pd_KORNBHHB3U33.doc
39 kB
31.10.2019 09:29
 
ČSÚ CSU-03750/2019-01 184 OL
31.10.2019 07:12
 
kr-jihocesky KUJCK 124709/2019
25.10.2019 08:16
 
MSP MSP-530/2019-LO-SP
23.10.2019 16:18
 
MMR 46661/2019-31 pd_KORNBH8JSENQ.pdf
180 kB
23.10.2019 14:21
 
ČBÚ 37597/2019-ČBÚ
23.10.2019 09:33
 
kr-liberecky 45441/2019-MZE-11191
18.10.2019 09:46
 
UPV 2019/D19106439/70
16.10.2019 16:52
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk