Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGTCD9CB
Čj. předkladatele 45441/2019-MZE-11191 Datum autorizace 16.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova veterinární činnost; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Veterinární péče
Důvod předložení Návrh vyhlášky provádí implementaci nařízení o úředních kontrolách a reaguje na změny provedené novelou veterinárního zákona.
Popis Hlavním cílem návrhu vyhlášky je v návaznosti na novelu veterinárního zákona, která nabývá účinnosti 14. prosince 2019 a která implementuje evropské nařízení o úředních kontrolách, upravit mj. problematiku veterinárních osvědčení, specializovaných školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami, veterinárního zákona, vzor průkazu proškolené osoby a vzor průkazu prohlížitele včelstev.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.10.2019 – 7.11.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJZBMK69.docx 16 kB 3.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBJZBMK69.doc 32 kB 3.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBJZBMK69.docx 41 kB 3.1.2020
Materiál ma_KORNBJZBMK69.docx 1928 kB 3.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJZBMK69.docx 2905 kB 3.1.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBJZBMK69.doc 61 kB 3.1.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBJZBMK69.doc 140 kB 3.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBJZBMK69.docx 36 kB 3.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk