Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
31.10.2019 09:45
 
SMOČR 1229/2019
30.10.2019 15:15
 
MK MK-S 10883/2019 OLP
30.10.2019 15:04
 
MŽP MZP/2019/110/2449
30.10.2019 11:00
 
MF MF-26474/2019/1904-4 pr_KORNBHFDR9F7.docx
31 kB
30.10.2019 10:31
 
MV MV-138864/LG-2019 pr_KORNBHFCJXQ2.docx
30 kB
29.10.2019 15:38
 
ČMKOS ČMKOS-LR-152/2019/151/19 pd_ALBSBHEK6ZOK.doc
274 kB
29.10.2019 13:12
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/20416/2019
29.10.2019 11:59
 
ASO 84/2019/ASO pd_KORNBHEEWC78.doc
49 kB
29.10.2019 11:57
 
MPSV MPSV 2019/203111-51
29.10.2019 09:58
 
ÚVČR 32676/2019-OPR
29.10.2019 08:38
 
ČÚZK ČÚZK-15226/2019-11 pd_KORNBHA9TBYC.docx
14 kB
25.10.2019 16:09
 
MO MO 302201/2019-1322
25.10.2019 15:45
 
ÚVČR 32678/2019*-UVCR pr_KORNBHAJ66SK.doc
151 kB
25.10.2019 12:38
 
MZD MZDR 43834/2019/LEG
25.10.2019 11:06
 
SSHR 14650/19-SSHR
25.10.2019 10:57
 
ČSÚ CSU-03642/2019-01 176 OL
25.10.2019 09:55
 
NKÚ 122/19-NKU140/572/19 pd_KORNBHABBC84.pdf
240 kB
24.10.2019 16:19
 
MPO MPO 77564/19/31200/01000 pr_KORNBH6GDS9J.docx
29 kB
24.10.2019 12:56
 
MMR 45534/2019-31 pd_KORNBH9ETZ5R.pdf
pr_KORNBH9ETZ5R.docx
159 kB
18 kB
24.10.2019 10:20
 
MŠMT MSMT-33136/2019-1
23.10.2019 12:47
 
MZV 138800/2019-OPL pd_ALBSBH8DSL4Y.doc
47 kB
21.10.2019 15:40
 
MSP MSP-516/2019-LO-SP pr_ALBSBH6J27B5.doc
34 kB
Zásadní připomínky
21.10.2019 10:59
 
ČTU ČTÚ-40 239/2019-606
21.10.2019 10:50
 
ČBÚ 36271/2019-ČBÚ
18.10.2019 09:06
 
MD 208/2019-510-LV/2 pd_KORNBGZ7GXAY.doc
48 kB
16.10.2019 13:06
 
ÚOHS ÚOHS-L0168/2019/NV-27794/2019/440/LSl pd_KORNBGZEZUTW.pdf
364 kB
10.10.2019 10:52
 
UPV 2019/D19103577/70
8.10.2019 13:12
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk