Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
8.10.2019 10:24
 
MK MK-S 10077/2019 OLP
7.10.2019 14:59
 
MŽP MZP/2019/110/2273
7.10.2019 10:37
 
MV MV-127663/LG-2019
4.10.2019 16:13
 
MZD MZDR 40445/2019/LEG
4.10.2019 15:59
 
MO MO 279297/2019-1322 pd_ALBSBGMJEMGG.docx
pr_ALBSBGMJEMGG.docx
37 kB
27 kB
3.10.2019 17:47
 
MPO MPO 72818/19/71200/01000
3.10.2019 13:52
 
MF MF-23716/2019/3502-4 pr_KORNBGLFX5F6.docx
19 kB
2.10.2019 18:35
 
MŠMT MSMT-30813/2019-1 pd_ALBSBGKF4HNJ.docx
pr_ALBSBGKF4HNJ.doc
33 kB
62 kB
30.9.2019 11:01
 
MPSV MPSV-2019/188758-51
27.9.2019 13:01
 
MD 191/2019-510-LV/2 pd_ALBSBGB9TFTO.doc
48 kB
23.9.2019 13:27
 
MMR 42117/2019-31 pd_KORNBGAFFAJN.pdf
165 kB
20.9.2019 11:08
 
MZV 136068/2019-OPL pd_KORNBG5CVD9U.doc
47 kB
19.9.2019 14:37
 
MZE 47631/2019-MZE-11192 pd_KORNBG4FLZ20.docx
48 kB
17.9.2019 14:37
 
MSP MSP-484/2019-LO-SP
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk