Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBG3FKHM6
Čj. předkladatele 2019/096867/CNB/001 Datum autorizace 16.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Zákon č. 6/1993 Sb.
Popis Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.9.2019 – 7.10.2019 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJ3JHEEV.doc 31 kB 19.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJ3JHEEV.docx 18 kB 19.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJ3JHEEV.docx 20 kB 19.11.2019
Materiál ma_KORNBJ3JHEEV.docx 425 kB 19.11.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBJ3JHEEV.docx 21 kB 19.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJ3JHEEV.pdf 107 kB 19.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk