Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
10.10.2019 10:32
 
MK MK-S 9865/2019 OLP pr_ALBSBGQDJGR0.docx
16 kB
10.10.2019 10:09
 
MF MF-22897/2019/7101-4 pr_KORNBGTBKYMG.docx
22 kB
9.10.2019 21:16
 
MPSV MPSV-2019/186305 pr_ALBSBGMEPJJU.docx
22 kB
9.10.2019 14:49
 
MŽP MZP/2019/110/2250
9.10.2019 14:34
 
ČNB 2019/097675/CNB/001
9.10.2019 12:48
 
MV MV-125682/LG-2019 pr_KORNBGSELTG5.docx
32 kB
9.10.2019 12:27
 
AMSP sine
9.10.2019 10:03
 
ÚVČR 28818/2019-POU
9.10.2019 09:18
 
KVOP KVOP-45601/2019/S pd_KORNBGSAKN7L.docx
pr_KORNBGSAKN7L.docx
65 kB
68 kB
8.10.2019 16:23
 
MPO MPO 71541/19/11200/01000 pr_KORNBGK9YVVW.docx
29 kB
8.10.2019 15:20
 
MŠMT MSMT-30452/2019-1
8.10.2019 15:06
 
HKČR sine
8.10.2019 10:30
 
MO MO 279678/2019-1322 pd_ALBSBGRBYVMM.docx
pr_ALBSBGRBYVMM.docx
52 kB
28 kB
8.10.2019 09:30
 
ÚVČR 28817/2019-UVCR pr_KORNBGRATPD5.doc
138 kB
8.10.2019 08:03
 
UZSVM 04102019-SPJ pr_KORNBGR94VMX.docx
18 kB
7.10.2019 17:39
 
SMOČR 509/2019 pr_ALBSBGQLCUQV.docx
40 kB
4.10.2019 16:37
 
ÚVČR 32192/2019-UVCR pd_KORNBGMK5NRH.docx
pr_KORNBGMK5NRH.docx
38 kB
23 kB
4.10.2019 15:24
 
MMR 41588/2019-31 pd_KORNBGMHQRS8.pdf
pr_KORNBGMHQRS8.docx
168 kB
28 kB
3.10.2019 08:39
 
NSOUD Sleg 95/2019 pd_ALBSBGL9SYYS.rtf
360 kB
1.10.2019 12:21
 
MZE 46969/2019-MZE-11192 pd_KORNBGECSHX7.docx
pr_KORNBGECSHX7.docx
42 kB
25 kB
30.9.2019 13:41
 
MZD MZDR 39869/2019/LEG pr_KORNBGB8TA9P.docx
16 kB
27.9.2019 13:00
 
MD 155/2019-510-LV/4 pd_ALBSBGCC7FGA.doc
pr_ALBSBGCC7FGA.docx
49 kB
22 kB
27.9.2019 08:21
 
NSSOUD Sleg 236/2019 pr_ALBSBGE9GPPR.docx
51 kB
26.9.2019 14:06
 
MZV 135614/2019-OPL pd_KORNBGAJ9MYO.doc
38 kB
24.9.2019 16:01
 
ČTU ČTÚ-37 531/2019-606 pd_KORNBGBJFY8W.doc
38 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
13.2.2020 07:38 ÚVČR 1174/19 st_ALBSBLR9R4UO_01.pdf
st_ALBSBLR9R4UO_02.doc
stp_ALBSBLR9R4UO.docx
233 kB
70 kB
28 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk