Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBERJBSQ1
Čj. předkladatele 33779/2019-31 Datum autorizace 5.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova regiony a regionální politika
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Finanční právo/Veřejné rozpočty; Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019; jedná se o novelu zákona
Popis Rozšíření počtu měst v rolích nositelů územních strategií (dosud integrovaných strategií) pro spádové územní aglomerace a změna jejich úlohy z hlediska odpovědnosti za výběr projektů; zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise; zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a přechod jejich působnosti, práv a povinností na právního nástupce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.9.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.8.2019 – 2.9.2019 Adresa připomínek richard.nikischer@mmr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBERJBSQ1.docx 14 kB 5.8.2019
Návrh usnesení us_KORNBERJBSQ1.docx 14 kB 5.8.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBERJBSQ1.docx 19 kB 5.8.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBERJBSQ1.docx 89 kB 5.8.2019
Materiál ma_KORNBERJBSQ1.docx 38 kB 5.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBERJBSQ1.docx 673 kB 5.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBERJBSQ1.docx 138 kB 5.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBERJBSQ1.pdf 566 kB 5.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk