Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
9.9.2019 16:25
 
MPSV MPSV-2019/166278
5.9.2019 10:14
 
MK MK-S 8649/2019 OLP
3.9.2019 16:39
 
MPO MPO 64181/19/31200/01000
2.9.2019 14:50
 
MŽP MZP/2019/110/2012
2.9.2019 14:21
 
SMOČR 961/2019
2.9.2019 13:06
 
MV MV-111064/LG-2019 pr_KORNBFMBEPOO.docx
28 kB
2.9.2019 10:45
 
MZD 36110/2019/LEG
2.9.2019 09:57
 
ÚVČR 25916/2019-UVCR pr_KORNBFMBCEH3.doc
142 kB
2.9.2019 09:55
 
ÚVČR 25919/2019-OPR
30.8.2019 12:46
 
MO MO 245405/2019-1322
30.8.2019 09:37
 
ASO 62/2019/ASO pd_ALBSBFJAXWH3.doc
49 kB
29.8.2019 14:37
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/16460/2019
29.8.2019 11:41
 
NKÚ 122/19-NKU140/438/19 pd_KORNBFHDCQ6E.pdf
258 kB
28.8.2019 11:05
 
MF MF-20313/2019/1904-2
27.8.2019 11:02
 
ČMKOS ČMKOS-LR-114/2019/117/19 pd_ALBSBFFCLXH0.doc
273 kB
27.8.2019 10:10
 
UOOU UOOU-03541/19-2
26.8.2019 09:42
 
ČSÚ CSU-03042/2019-01 137 OL
23.8.2019 13:31
 
ÚOHS ÚOHS-L0132/2019/NV-22996/2019/440/LRy pd_KORNBFBFHX2S.pdf
344 kB
23.8.2019 10:32
 
MZV 132104/2019-OPL pd_KORNBFAAJBXU.doc
48 kB
22.8.2019 16:10
 
MŠMT MSMT-27503/2019-1
22.8.2019 14:22
 
ČTU ČTÚ-33 495/2019-606 pd_KORNBFAGHTZX.pdf
610 kB
20.8.2019 10:12
 
MD 158/2019-510-LV/2 pd_KORNBF47UBMT.doc
48 kB
19.8.2019 10:00
 
SSHR 11885/19-SSHR
19.8.2019 09:55
 
ČBÚ 28705/2019-ČBÚ
16.8.2019 15:52
 
ČÚZK ČÚZK-12556/2019-11 pd_KORNBF4JAJVZ.docx
13 kB
16.8.2019 09:35
 
MSP MSP-424/2019-LO-SP
14.8.2019 16:07
 
MMR 37692-2019-31 pd_KORNBF2JKVSR.pdf
172 kB
14.8.2019 14:34
 
UPV 2019/D19083600/70
12.8.2019 11:18
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk