Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
2.9.2019 09:05
 
MPSV MPSV-2019/162630-51
28.8.2019 10:37
 
MF MF-19777/2019/1903-3 pr_ALBSBFGC4M8H.doc
76 kB
27.8.2019 15:00
 
MŽP MZP/2019/110/1974 pd_KORNBFFH7N8Z.docx
pr_KORNBFFH7N8Z.doc
305 kB
40 kB
27.8.2019 13:20
 
MV MV-108486-4/LG-2019
27.8.2019 08:42
 
ERU 08459-2/2019-ERU pr_KORNBFF9UT6U.docx
17 kB
27.8.2019 07:10
 
MZE 41655/2019-MZE-11192 pd_KORNBFB8M583.docx
47 kB
26.8.2019 13:59
 
MK MK-S 8472/2019 OLP
26.8.2019 13:12
 
ÚVČR 25392/2019-ORF pd_KORNBFEF6514.doc
pr_KORNBFEF6514.doc
87 kB
46 kB
23.8.2019 16:31
 
MZD MZDR 34959/2019/LEG
22.8.2019 16:19
 
MŠMT MSMT-26917/2019-1
21.8.2019 10:42
 
ÚVČR 25393/2019-UVCR pr_KORNBF9C8D52.docx
125 kB
20.8.2019 16:07
 
MMR 36953/2019-31 pd_KORNBF8JKEJR.pdf
178 kB
20.8.2019 10:13
 
MD 152/2019-510-LV/2 pd_KORNBF3882R6.doc
49 kB
19.8.2019 09:25
 
HKČR sine
16.8.2019 09:41
 
MZV 131511/2019-OPL pd_KORNBEZ9S5IL.doc
38 kB
13.8.2019 17:42
 
MSP MSP-413/2019-LO-SP
9.8.2019 09:06
 
ČNB 2019/086469/CNB/001
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
10.9.2019 16:06 ÚVČR 810/19 st_ALBSBFVJJMC4_01.pdf
st_ALBSBFVJJMC4_02.doc
stp_ALBSBFVJJMC4.docx
244 kB
74 kB
31 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk