Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
26.8.2019 10:04
 
praha-city S-MHMP 1537644/2019
21.8.2019 08:48
 
MK MK-S 8254/2019 OLP pr_ALBSBF4ADNJR.docx
16 kB
20.8.2019 16:50
 
MZD MZDR 34217/2019/LEG
20.8.2019 15:29
 
kr-ustecky KUUK/103973/2019/LP
20.8.2019 15:28
 
MŽP MZP/2019/110/1928
20.8.2019 14:52
 
kr-zlinsky 49904/2019
20.8.2019 14:38
 
HKČR 88/6000/2019 pr_KORNBF8GTYBG.doc
386 kB
pripominkovani@komora.cz
20.8.2019 14:33
 
MO MO 236811/2019-1322
20.8.2019 13:07
 
kr-vysočina KUJI 60794/2019
20.8.2019 12:21
 
ČNB 2019/84258/CNB/001
20.8.2019 11:36
 
kr-pardubicky KrÚ 58097/2019
20.8.2019 09:26
 
MPO MPO 61074/19/71200/01000 pr_KORNBF29XX89.docx
30 kB
20.8.2019 09:16
 
ÚVČR 24761/2019-UVCR pr_ALBSBF8AJT7Q.doc
140 kB
20.8.2019 09:00
 
MV MV-105738-8/LG-2019 pr_KORNBF89CX7E.docx
18 kB
Zásadní připomínka
20.8.2019 08:33
 
ÚOHS ÚOHS-L0123/2019/OS-22933/2019/440/LRy pd_KORNBF89Q3GF.pdf
349 kB
19.8.2019 15:51
 
kr-olomoucky KUOK 86064/2019
19.8.2019 15:41
 
ÚVČR 24759/2019-OPR
19.8.2019 11:33
 
MF MF-19566/2019/1403-3 pr_ALBSBF7D7ST1.docx
44 kB
19.8.2019 11:05
 
kr-stredocesky OLP/JPS pr_KORNBF7CNRPX.docx
20 kB
zásadní připomínka
19.8.2019 10:20
 
MZE 40573/2019-MZE-11192 pd_KORNBEYH3HJT.docx
pr_KORNBEYH3HJT.docx
49 kB
30 kB
19.8.2019 09:59
 
MPSV MPSV-2019/158450-51
16.8.2019 16:00
 
SSHR 11192/19-SSHR
16.8.2019 12:20
 
kr-moravskoslezsky MSK 116215/2019 pd_KORNBF4E5H7J.docx
137 kB
16.8.2019 10:30
 
kr-kralovehradecky KUKHK-25420/OP/2019
16.8.2019 09:27
 
kr-jihomoravsky JMK 110 966/2019 Bez připomínek JUDr. Bohumil Šimek v. r. hejtman Jihomoravského kraje
16.8.2019 08:42
 
kr-karlovarsky KK/2889/LP/19
15.8.2019 15:37
 
ČTU 31880 pd_KORNBF3HYKO7.doc
38 kB
15.8.2019 15:28
 
MZV 130639/2019-OPL pd_KORNBEVF6XVV.doc
47 kB
15.8.2019 13:07
 
NKÚ 125/19-NKU140/414/19 pd_KORNBF3F2YFA.pdf
242 kB
14.8.2019 16:15
 
MŠMT MSMT-25979/2019-1
14.8.2019 09:52
 
ČBÚ 27119/2019-ČBÚ
13.8.2019 09:54
 
MD 145/2019-510-LV/3 pd_ALBSBEVB35RA.doc
pr_ALBSBEVB35RA.docx
48 kB
19 kB
12.8.2019 13:58
 
MMR 36357-2019-31 pd_KORNBEYG353O.pdf
158 kB
9.8.2019 16:16
 
MSP MSP-397/2019-LO-SP
9.8.2019 13:26
 
ČÚZK ČÚZK-11947/2019 pd_KORNBEVDRCFG.docx
15 kB
6.8.2019 18:24
 
SMOČR 916/2019
5.8.2019 08:55
 
UOOU UOOU-03387/19-2
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk