Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
31.7.2019 13:43
 
MK MK-S 7892/2019 OLP
29.7.2019 12:05
 
MPSV MPSV-2019/150511-51
26.7.2019 14:37
 
MŠMT MSMT-24307/2019-1 pd_ALBSBECDUM37.docx
pr_ALBSBECDUM37.doc
34 kB
63 kB
zásadní připomínka
26.7.2019 09:56
 
ÚVČR 23809/2019-UVCR pr_KORNBEFBBTMT.doc
138 kB
25.7.2019 17:29
 
MF MF-18431/2019/7101-4
25.7.2019 17:13
 
MPO MPO 58248/19/51300/01000
25.7.2019 16:59
 
MZE 38809/2019-MZE-11192 pd_ALBSBEDENTMY.docx
51 kB
25.7.2019 15:42
 
MZD MZDR 32069/2019/LEG
25.7.2019 14:57
 
MO MO 216195/2019-1322
25.7.2019 12:49
 
MŽP MZP/2019/110/1829
25.7.2019 08:39
 
MV MV-101148-6/LG-2019 pr_KORNBEE9B45I.docx
29 kB
24.7.2019 14:58
 
ÚVČR 23811/2019-OPZ
23.7.2019 13:02
 
MMR 35071-2019-31 pd_KORNBECEXN5O.pdf
164 kB
23.7.2019 09:00
 
MD 140/2019-510-LV/2 pd_ALBSBE8JEBYL.doc
49 kB
22.7.2019 11:49
 
MSP MSP-387/2019-LO-SP
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk