Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.8.2019 08:50
 
MK MK-S 7984/2019 OLP pr_KORNBF4BXECK.docx
18 kB
20.8.2019 11:14
 
HKČR sine
19.8.2019 16:57
 
MO MO 228761/2019-1322 pd_KORNBF7KJQ5H.docx
pr_KORNBF7KJQ5H.docx
46 kB
27 kB
19.8.2019 16:03
 
MZD MZDR 32474/2019/MEZ
19.8.2019 15:27
 
MŽP MZP/2019/110/1855 pd_ALBSBF7HS2EA.docx
pr_ALBSBF7HS2EA.doc
305 kB
36 kB
19.8.2019 13:52
 
KZPS 19082019 pr_ALBSBF7FWLAG.docx
86 kB
19.8.2019 13:22
 
MV MV-102332-8/LG-2019 pr_KORNBF7A77SP.docx
38 kB
19.8.2019 10:01
 
MPSV MPSV-2019/152582
19.8.2019 09:52
 
ČBÚ 26097/2019-ČBÚ pr_ALBSBF7B9GCD.doc
322 kB
19.8.2019 08:52
 
ÚVČR 24040/2019-BRS
15.8.2019 15:08
 
ÚVČR 24041/2019-UVCR pr_KORNBF3HECB1.doc
172 kB
15.8.2019 11:29
 
MZE 39452/2019-MZE-11192 pd_KORNBEZCSATW.docx
pr_KORNBEZCSATW.docx
58 kB
27 kB
14.8.2019 12:13
 
ÚVČR 24039/2019-UVCR pd_ALBSBF2DYZ47.pdf
pr_ALBSBF2DYZ47.doc
282 kB
50 kB
14.8.2019 11:06
 
MSP MSP-391/2019-LO-SP pr_KORNBF2CPE5F.doc
69 kB
14.8.2019 08:50
 
MF MF-18865/2019/1903-4 pr_ALBSBF29ZWXD.doc
94 kB
13.8.2019 10:52
 
UOOU UOOU-03266/19-2
13.8.2019 09:55
 
MD 141/2019-510-LV/2 pd_ALBSBEVHLHTQ.doc
50 kB
12.8.2019 11:24
 
MZV 129263/2019-OPL pd_ALBSBEUHSD0O.doc
pr_ALBSBEUHSD0O.doc
44 kB
44 kB
9.8.2019 14:51
 
MŠMT MSMT-24806/2019-1 pd_ALBSBEUHAC2G.docx
pr_ALBSBEUHAC2G.doc
34 kB
70 kB
7.8.2019 16:22
 
MMR 35407/2019-31 pd_KORNBETJUVVV.pdf
pr_KORNBETJUVVV.docx
191 kB
20 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
13.2.2020 08:44 ÚVČR 1108/19 st_ALBSBLRB3FAF_01.pdf
st_ALBSBLRB3FAF_02.docx
stp_ALBSBLRB3FAF.docx
240 kB
38 kB
88 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk