Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
5.8.2019 13:26
 
SMOČR 821/2019
5.8.2019 09:00
 
MPSV MPSV-2019/140523-51 pr_ALBSBEF9X7GR.docx
24 kB
K vypořádání zásadních připomínek jsou oprávněny Mgr. Andrea Veselá, oddělení právní podpory zaměstnanosti, tel. 221923361, e-mail andrea.vesela@mpsv.cz, Mgr. Dana Roučková, ředitelka odboru pracovněprávní legislativy, 221922283, dana.rouckova@mpsv.cz, JUDr. Alena Čepková, legislativní odbor, 221922623, alena.cepkova@mpsv.cz
2.8.2019 14:46
 
MŽP MZP/2019/110/1717
2.8.2019 14:31
 
ÚVČR 22534/2019-UVCR pr_KORNBENGPLCF.doc
161 kB
2.8.2019 14:08
 
praha-city MHMP1415705/2019 pr_ALBSBENG8VO7.docx
14 kB
2.8.2019 13:20
 
HKČR 83/6000/2019 pr_ALBSBENFBC3G.doc
488 kB
pripominky@komora.cz
2.8.2019 13:15
 
kr-moravskoslezsky MSK 104634/2019 pr_KORNBENF8B64.docx
146 kB
kontaktní e-mail: silvie.janeckova@msk.cz
2.8.2019 12:52
 
kr-karlovarsky KK/2574/LP/19 pr_KORNBENER8FV.docx
47 kB
2.8.2019 12:37
 
MV MV-94599/LG-2019 pr_KORNBENE2P26.docx
44 kB
2.8.2019 11:37
 
MZD MZDR 30132/2019/LEG
2.8.2019 11:00
 
MPO MPO 53127/19/31300/01000
2.8.2019 07:44
 
UOOU UOOU-03090/19-3 pr_ALBSBEN8R7M5.docx
25 kB
1.8.2019 15:25
 
ÚVČR 22532/2019-OPK
1.8.2019 12:52
 
kr-stredocesky OLP/JPS pr_ALBSBEMERNTY.docx
25 kB
1.8.2019 10:24
 
kr-kralovehradecky KUKHK-24001/OP/2019 pr_KORNBEMBUXPN.doc
60 kB
1.8.2019 08:41
 
MO 201029/2019-1322
31.7.2019 13:38
 
MK MK-S 7413/2019 OLP
31.7.2019 13:30
 
MZE 36473/2019-MZE-11192 pd_KORNBEJEVA75.docx
pr_KORNBEJEVA75.docx
47 kB
28 kB
31.7.2019 13:06
 
kr-vysočina KUJI 55717/2019
31.7.2019 07:55
 
kr-olomoucky KUOK 79206/2019 pd_KORNBEL8GRU7.doc
pr_KORNBEL8GRU7.doc
122 kB
82 kB
30.7.2019 16:56
 
MF MF-17726/2019/1903-4 pr_KORNBEKKJFDC.doc
70 kB
30.7.2019 10:01
 
kr-ustecky KUUK/91752/2019/LP
29.7.2019 11:05
 
kr-liberecky MD 12/2019-510-LD
26.7.2019 15:18
 
MSP MSP-358/2019-LO-SP pr_KORNBEFHMAYT.doc
44 kB
26.7.2019 14:16
 
MŠMT MSMT-22732/2019-1
26.7.2019 12:13
 
kr-jihomoravsky JMK 98 163/2019 pr_ALBSBEFDYQY3.doc
184 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru rozvoje dopravy, e-mail: snovicky.rostislav@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 351. Bc. Roman Hanák v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
26.7.2019 10:14
 
kr-pardubicky KrÚ 52108/2019
25.7.2019 09:36
 
MZV 126672/2019-OPL pd_ALBSBE8GTPVB.doc
38 kB
19.7.2019 12:58
 
kr-zlinsky 44306/2019
11.7.2019 10:56
 
MMR 33260-2019-31 pd_KORNBDYCH3PF.pdf
166 kB
9.7.2019 08:44
 
NSSOUD Sleg 203/2019-40 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
31.10.2019 09:29 ÚVČR 792/19 st_ALBSBHGBXPCQ_01.pdf
st_ALBSBHGBXPCQ_02.docx
stp_ALBSBHGBXPCQ.docx
246 kB
30 kB
90 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk