Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.7.2019 20:14
 
KVOP KVOP-34675/2019/S pd_KORNBEJPDL15.docx
pr_KORNBEJPDL15.docx
65 kB
71 kB
zásadní připomínka
29.7.2019 16:52
 
MPO MPO 54117/19/11200/01000
29.7.2019 15:06
 
UZSČR 19138 pr_KORNBEJHD4PO.docx
60 kB
29.7.2019 14:24
 
ÚVČR 22776/2019-OPE pd_KORNBEJGK6BV.doc
pr_KORNBEJGK6BV.doc
86 kB
48 kB
29.7.2019 14:15
 
MV MV-95775/LG-2019 pr_KORNBEJG6RUN.docx
29 kB
29.7.2019 14:12
 
kr-jihocesky KUJCK 87128/2019 pd_KORNBEJFS793.doc
pr_KORNBEJFS793.doc
73 kB
84 kB
Zásadní připomínky
29.7.2019 14:11
 
ČMKOS ČMKOS-LR-105/2019/107/19 pd_ALBSBEJGAF4G.doc
pr_ALBSBEJGAF4G.docx
274 kB
30 kB
29.7.2019 13:32
 
MŽP MZP/2019/110/1737
29.7.2019 13:15
 
kr-moravskoslezsky MSK 105370/2019 pd_KORNBEJF7XRC.docx
123 kB
29.7.2019 12:22
 
MPSV MPSV-2019/142054-51 pr_ALBSBE7JNYN2.docx
23 kB
K vypořádání zásadních připomínek jsou oprávněny Mgr. et Mgr. Markéta Vanclová, odbor sociálních služeb, tel. 221924004, e-mail marketa.vanclova@mpsv.cz, JUDr. Alena Čepková, legislativní odbor, 221922623, alena.cepkova@mpsv.cz
29.7.2019 11:30
 
ÚVČR 24170/2019-UVCR pd_KORNBEJBX658.doc
pr_KORNBEJBX658.docx
54 kB
45 kB
Jedná se o zásadní připomínky.
29.7.2019 10:58
 
ASO 54/2019ASO pd_ALBSBEJCJQSE.doc
49 kB
26.7.2019 14:16
 
praha-city S-MHMP1387652/2019
26.7.2019 13:47
 
MF MF-17718/2019/1404-2
26.7.2019 11:06
 
kr-jihomoravsky JMK 99 611/2019 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
26.7.2019 09:35
 
MO MO 213297/2019-1322
26.7.2019 09:34
 
kr-kralovehradecky KUKHK-23428/OP/2019 pd_KORNBEFAVLVQ.doc
pr_KORNBEFAVLVQ.doc
36 kB
74 kB
Zásadní připomínka
26.7.2019 06:14
 
kr-karlovarsky KK/2616/LP/19
25.7.2019 16:54
 
MZE 36955/2019-MZE-11192 pd_KORNBECGMTK5.docx
pr_KORNBECGMTK5.doc
47 kB
38 kB
25.7.2019 13:38
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/14378/2019 pr_KORNBEEFNEHT.doc
67 kB
Zásadní připomínka.
25.7.2019 08:49
 
kr-olomoucky KUOK 72535/2019 pd_ALBSBEE9T63U.docx
pr_ALBSBEE9T63U.docx
72 kB
26 kB
Zásadní připomínka
25.7.2019 08:33
 
ÚVČR 22778/2019-UVCR pr_KORNBEE9PMBN.docx
118 kB
24.7.2019 13:08
 
MŠMT MSMT-23093/2019-1
24.7.2019 10:46
 
MMR 33631-2019-31 pd_KORNBEDCB26J.pdf
pr_KORNBEDCB26J.docx
189 kB
24 kB
V příloze vloženy zásadní a doporučující připomínky.
24.7.2019 09:12
 
kr-plzensky xxx pr_ALBSBEDAG84L.doc
62 kB
23.7.2019 14:47
 
MK Sp. Zn: MK-S 7 508/2019 OLP
23.7.2019 09:54
 
kr-ustecky KUUK/99247/2019/LP pr_ALBSBECBAAJA.doc
80 kB
22.7.2019 10:18
 
MD 135/2019-510-LV/2 pd_ALBSBE5ARCAC.doc
48 kB
19.7.2019 15:23
 
MZV 127090/2019-OPL pd_KORNBE59VCWY.doc
47 kB
19.7.2019 13:07
 
kr-zlinsky 44897/2019 pr_KORNBE8F3DZD.doc
38 kB
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
17.7.2019 16:07
 
MSP MSP-362/2019-LO-SP
17.7.2019 15:27
 
kr-liberecky MZDR 28892/2019
15.7.2019 10:35
 
Komora-ČLK 3552/2019 pr_ALBSBE4C3Z7G.doc
183 kB
Zásadní připomínka
15.7.2019 08:52
 
kr-pardubicky KrÚ 52609/2019
12.7.2019 09:33
 
kr-stredocesky OLP/JPS
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk